14 december 2015

Vragen aan het college: Maatregelen op spoor tegen geluid

Het CDA heeft eerder door het stellen van schriftelijke vragen haar zorg geuit over de toename in het aantal goederentreinen als gevolg van werkzaamheden aan de Duitse tak van de Betuwelijn. In de TC Tubantia van afgelopen vrijdag, d.d. 11 december 2015, wordt duidelijk dat de colleges van Almelo en Hengelo op korte termijn duidelijkheid wensen te verkrijgen van staatssecretaris Sharon Dijksma over extra maatregelen die mogelijk nodig zijn om de geluidsoverlast van het goederenvervoer op het spoor in beide steden te beperken.

Graag willen wij u de volgende vragen stellen:

Kunt u aangeven hoe de informatievoorziening vanuit landelijk plaatsvindt aangaande dit onderwerp?Kunt u aangeven wat de daadwerkelijke verwachte (geluids)overlast zal zijn?In hoeverre heeft u als college over dit onderwerp contact met buurgemeenten?Trekt u samen op met buurgemeenten aangaande dit onderwerp?Zo ja, kunt u aangeven hoe u dit doet en zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.