13 februari 2016

Vragen aan het college over gebruik Mosquito op schoolplein de Windroos

Het CDA heeft vragen gesteld aan het college naar aanleiding van eerdere berichtgeving van afgelopen week, dat kinderen na 19.00 uur s ‘avonds niet langer meer op het schoolplein van de Windroos mogen spelen.  Door een uitspraak van de Raad van State mogen kinderen na 19.00 uur s ‘avonds niet langer meer op het schoolplein van de Windroos spelen. 

Wij vinden dat een woonwijk leefbaar moet zijn en blijven, voor bewoners maar zeker ook voor onze kinderen. Daar hoort spelen bij! Het is erg teleurstellend dat de Raad van State hier anders over geoordeeld heeft. Het CDA heeft de volgende vragen gesteld aan het college van Oldenzaal. 

In het persbericht wordt aangegeven dat de gemeente hier mogelijk de Mosquito toon wil gaan inzetten na 19.00 uur om te handhaven. Klopt dit?Voor het gebruik van deze handhavingsmogelijkheid wordt vaker gewaarschuwd. Tevens heeft de gemeente Oldenzaal het gebruik van de Mosquito door inwoners van Oldenzaal in 2014 aan banden gelegd. Tegenstanders geven aan dat de Mosquito schadelijk zou kunnen zijn voor het gehoor. Daardoor zou het inbreuk maken op het in de grondwet vastgelegde recht op onaantastbaarheid van het lichaam. Is inmiddels bij u bekend of dit inderdaad het geval is?Bent u met ons van mening dat deze vorm van handhaving vooral wordt ingezet in Nederland om hangjongeren te "verjagen" en deze manier niet gewenst is als het gaat om spelende kinderen?Bent u het met ons eens dat we in Oldenzaal deze manier van handhaving sowieso niet zouden moeten inzetten zolang niet aangetoond is dat dit een veilige manier is? 

Tevens ondersteunt het CDA Oldenzaal de online petitie "Laat kinderen in Oldenzaal overal spelen". U kunt deze zelf ook ondertekenen via de volgende link: https://oldenzaalvoorkinderen.petities.nl/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.