15 januari 2016

Vragen aan het college: Parkeerkosten bezoek ziekenhuis Enschede

Sinds maandag 11 januari 2016 is de nieuwbouw van het Medisch Spectrum Twente (MST) in gebruik genomen. Dat betekent dat bezoekers van de polikliniek en het bezoek van de daar verpleegde patiënten vanaf dat moment op de nieuwe locatie moeten zijn.

Er is fors geïnvesteerd in het nieuwe ziekenhuis en in een ondergrondse verbinding tussen de parkeergarage onder het Van Heekplein en de nieuwbouw van het ziekenhuis. Dat betekent dat bezoekers van het ziekenhuis ook van deze parkeergarage gebruik moeten maken. Voor deze parkeergarage worden de volgende tarieven gehanteerd:

Het eerste tariefblok (1 uur) kost € 2,60. Vervolgens wordt er in blokken van € 0,20 cent afgerekend.De parkeergarage H.J. van Heek heeft een maximumtarief van € 20,80 per dag.Voor parkeergarages geldt dat er 24 uur per dag, 7 dagen per week, het reguliere tarief betaald moet worden, dus ook in het weekend en bij ’s nachts gelden deze tarieven.

Vooruitlopend hierop heeft het MST per 1 mei 2015 de parkeertarieven voor patiënten en bezoekers voor de MST locaties Ariënsplein en Haaksbergerstraat al verhoogd tot €2,50 per uur. Dat is destijds door de Raad van Bestuur besloten in overleg met de cliëntenraad. Als reden werd aangegeven, dat parkeren bij het MST niet los te zien is van parkeren in de directe omgeving. Het maximumtarief voor patiënten en bezoekers is toen vastgesteld op €6,- per keer onafhankelijk van de lengte van het bezoek.

Aangepaste afspraken voor chronische patiënten bleven bestaan. Dat zijn patiënten die vaak in het ziekenhuis moeten zijn, bijvoorbeeld voor dialyse. Voor patiënten die vaak in het ziekenhuis moesten zijn was op aanvraag een aangepaste tariefafspraak mogelijk. Zij betalen dan maximaal €1,50 per parkeermoment.

In de huidige situatie kent het MST de volgende kortingsmogelijkheden:

1 MST VAST (strippenkaartmodel) à €13,-

Met dit abonnement kunt u maximaal 5x parkeren binnen een periode van 2 weken. Verlenging (binnen de geldigheidsduur van 2 weken) behoort tot de mogelijkheden. De parkeerkaart die u ontvangt bij de inrit van de garage wordt in het ziekenhuis omgezet. Het parkeersysteem van de Van Heekgarage herkent deze als een strippenkaart met bijbehorende voorwaarden. U betaalt uw strippenkaart bij de betaalautomaat in de H.J. van Heekgarage.

2 MST MAX (dagkaartmodel) à €6,-

Dit is een uitrijkaart met een vastgestelde datum. U kunt met die kaart op die vastgestelde datum onbeperkt inen uitrijden. De parkeerkaart die u ontvangt bij het inrijden van de garage wordt in het ziekenhuis omgezet waarna het parkeersysteem van de Van Heekgarage deze herkent als een dagkaart met bijbehorende voorwaarden. U betaalt uw dagkaart bij de betaalautomaat in de H.J. van Heekgarage.

Noch op de website van het MST, noch op de website van de Gemeente Enschede is informatie te vinden over een kortingsregeling voor bezoekers die langer in het ziekenhuis moeten zijn dan 2,5 uren (2, 5 uren kost ongeveer €6,- het maximumtarief zoals dat gold vanaf 1-5-2015, daarvoor was het veel lager) of voor patiënten die vaak in het ziekenhuis frequent moeten zijn.

De conclusie is dat dit (na de kostenverhoging per 1-5-2015) opnieuw fors kostenverhogend werkt voor noodzakelijk parkeren bij een streekziekenhuis waarop een groot deel van Twente (inclusief Oldenzaal) is aangewezen. Dat is een direct gevolg van de keuze van het MST en de Gemeente Enschede om het nieuwe ziekenhuis te positioneren in het centrum van de stad.

Dat blijkt uit de tarieven zoals deze gehanteerd worden bij de ziekenhuizen in Hengelo en Almelo: Parkeren is de eerste 20 minuten gratis. Daarna geldt het volgende tarief:

 per uur € 1,00 (betalen bij de betaalautomaat)maximaal per dag € 4,00 (betalen bij de betaalautomaat) 

De fractie is zich er van bewust dat tariefstelling van parkeergarages in Enschede onderdeel zijn van het parkeerbeleid van de Gemeente Enschede.

Nu de tariefstelling een gevolg is van de gemaakte keuzes door het MST en de Gemeente Enschede voor de locatie van het nieuwe ziekenhuis zijn wij ook van mening dat beide organisaties een passende regeling zouden moeten treffen voor noodzakelijk langdurig en/of frequent parkeren.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1.      Herkent u bovenstaande problematiek en bent u met ons van mening dat dit een forse kostenverhoging is ook voor inwoners van Oldenzaal?

2.      Bent u bereid in gesprek te gaan met de Raad van Bestuur van het MST en het gemeentebestuur van Enschede om te bepleiten en bewerkstelligen dat er een passende regeling komt voor de parkeerkosten van patiënten en/of bezoekers die langdurig of frequent in het ziekenhuis moeten zijn.

3.      Ook voor inwoners van andere Twentse gemeenten geldt natuurlijk dat er sprake is van een forse kostenverhoging. Bent u bereid hierin samen op te trekken met andere Twentse gemeenten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.