Financiën

Oldenzaal kent goede voorzieningen en dat vinden we met z’n allen belangrijk. Het in stand houden hiervan brengt de nodige kosten met zich mee. Als er keuzes gemaakt moeten worden, dan is een goede afweging van kosten ten opzichte van de maatschappelijke waarde van belang.

De gemeente Oldenzaal zal gebruik moeten blijven maken van de verschillende subsidiemogelijkheden die door Europa, het Rijk of de Provincie ter beschikking worden gesteld. Anticiperen hierop is essentieel en vraagt een bepaalde flexibiliteit.

Het gemeentelijke huishoudboekje moet op orde zijn. Het streven naar een goed, degelijk en bovenal solide financieel beleid is essentieel om oplopende schulden te voorkomen en beter af te zijn op de langere termijn. Investeringen moeten dus goed worden afgewogen en in balans zijn. Het CDA-Oldenzaal is een partij die er niet voor wegloopt hierin moeilijke keuzes te maken. Keuzes die niet altijd de populariteitsprijs verdienen.

De gemeente Oldenzaal stelt zich op als een transparante, betrouwbare en vooral een klantgerichte overheid. De organisatie dient kritisch te blijven naar zichzelf. Een juiste samenwerking in de regio of zelfs grensoverschrijdend kan leiden tot een effectievere en efficiëntere organisatie met instandhouding van de lokale eigenheid.

De ruil- en deeleconomie groeit. Cofinanciering is erg in opkomst. Maatschappelijke initiatieven worden gesteund en geven ontwikkelingen de ruimte. Experimenteren met nieuwe democratievormen moet wat ons betreft mogelijk zijn. Tot slot staat het CDA voor eerlijke belastingen en eerlijke lasten voor de Oldenzalers.

Kortom, CDA-Oldenzaal wil:  

 • Degelijk en solide financieel beleid!
  Om stappen en ontwikkelingen kunnen doormaken met onze stad, moet het huishoudboekje in orde zijn. Uitgaven en inkomsten zijn in balans.

 • Transparante en een betrouwbare overheid!
  De wereld is in beweging. Er verandert veel en snel. Juiste samenwerking in de regio is van groot belang, waarbij de gemeentelijke organisatie kritisch naar zichzelf moet kijken.

 • Samenwerkingsverbanden actief opzoeken!
  Een flexibiliteit is nodig. We zijn geen eiland maar zijn onderdeel van een omgeving. Samen moeten we zorgen voor een aantrekkelijke regio, die graag wordt bezocht. Dat is een onderdeel van de economische impuls aan onze stad.

 • Maatschappelijke initiatieven steunen en nieuwe democratievormen opzoeken!
  Verbinding treedt op, waarbij de inwoners het heft in eigen hand nemen. Opkomen voor belangen in hun buurt. Deze maatschappelijke initiatieven moeten worden toegejuicht, waarbij hindernissen worden weggenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.