Wonen en leven in Oldenzaal

Wij zijn trots op Oldenzaal, omdat het er fijn wonen en leven is. Dat moet ook zo blijven. Wat nu al goed gaat willen we behouden. We blijven scherp kijken naar wat beter kan. Wij willen het voorzieningsniveau van Oldenzaal optimaal houden voor alle leeftijden, zodat Oldenzaal ook in de toekomst aantrekkelijk blijft om te wonen! Leven in een aantrekkelijke, veilige en duurzame woon- en leefomgeving vinden wij essentieel. Dat kan niet zonder betrokkenheid, zeggenschap en inzet van wijkbewoners. Hoe dit eruit komt te zien wordt medebepaald door Oldenzalers zelf. De gemeente steekt hierbij de helpende hand toe door per wijk en zelfs per straat budgetten beschikbaar te stellen.

Samen met de buurt wordt bekeken hoe deze ingericht en onderhouden wordt op een niveau dat Oldenzaal waardig is. Biodiversiteit is nodig maar dit hoort niet op de stoep.
Voet- en fietspaden blijven goed begaanbaar ook met scootmobiel, rolstoel en rollator. Prioriteit voor routes rondom zorgcentra en vandaar naar het kernwinkelgebied verdienen prioriteit.

De bezuiniging op het openbaar groen heeft niet geleidt tot het gewenste resultaat, maar tot onoverzichtelijke verkeerssituaties, overwoekerde voet- en fietspaden die niet meer toegankelijk zijn.
Bomen, struiken, maar ook gras worden zodanig onderhouden dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. 

Kortom, CDA-Oldenzaal wil:

·        Investeren in onderhoud openbaar groen!
Omvorming van het openbaar groen heeft ook geleid tot onveilige situaties, overwoekerde voet- en fietspaden en onaantrekkelijke toegangswegen en wijken. Een verstoord straatbeeld!

·        Buurtonwikkeling samen met inwoners!
In de Oldenzaalse buurten zijn de inwoner aan zet om in hun eigen woonomgeving gezamenlijk plannen en keuzes voor hun buurt te maken. Denk aan uitbreiding van onderhoud en/of aanpassingen ter verhoging van de veiligheid en toegankelijkheid. De gemeente Oldenzaal helpt door budget en/of menskracht beschikbaar te stellen.

·        Meer comfort voor bezoekers binnenstad!
Gratis bewaakte fietsparkeren krijgt een permanente plek gecombineerd met meer oplaadpunten voor E-bikes en elektrische auto’s. Bewegwijzering naar parkeervoorzieningen (fiets en auto) wordt verbeterd. Er komen openbare toiletten in de binnenstad en bij het station.

·        Verdere verbetering van afvalscheiding!
Scheiden van afval moet ook voor bewoners van appartementen mogelijk zijn. We willen de mogelijkheid onderzoeken het gratis quotum bij het afvalbrengpunt terug opnieuw in te voeren en of de oranje container vaker geleegd kan worden. We moeten alert inspelen op nieuwe ontwikkelingen!

·        Bomen in de stad. Bomen verfraaien de stad, bezorgen geen overlast!
Bomen zijn de longen van de stad en maken de leefomgeving mooier. Door goed onderhoud voorkomen we onveilige situaties en voorkomen we de vermindering van de opbrengst van zonnepanelen en belemmering van lichtinval in woningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.