08 juli 2019

Inbreng CDA - Kadernota 2020-2023

Lees hier de reactie van het CDA in de eerste termijn van de politieke beschouwingen bij de behandeling van de Kadernota 2020-2023.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.