25 september 2017

Schriftelijke vragen - Sallandticket

In navolging van CDA Deventer stelt de CDA-fractie in Olst - Wijhe de volgende schriftelijke vragen:

 

Geacht College, 

Recent is in de regio Amsterdam één toeristenticket geïntroduceerd voor al het openbaar vervoer in de regio Amsterdam. Hiermee mag niet alleen met de bus, tram en metro worden gereisd, maar ook met de treinen van de NS. Met dit ticket wordt een volledig aanbod van OV-tickets voor toeristen aangeboden, wat voldoet aan de wens van bezoekers. Ook in het buitenland zijn vele voorbeelden beschikbaar waar met één ticket in al het openbaar vervoer kan worden gereisd. 

Deventer en Salland zijn veelzijdig en hebben de toerist veel te bieden. In Deventer is de ambitie geformuleerd om meer toeristen aan te trekken (Economische Visie Deventer 2020: Deventer als Boeiende be-leefstad is één van de drie geformuleerde speerpunten). De verwachting is dat het toerisme in Nederland de komende jaren zal groeien en de cijfers over 2017 laten zien dat de bezoekersaantallen aan Deventer weer toenemen. Ook in Olst – Wijhe zetten wij in op het aantrekken van toeristen.

 

Sallandticket

De introductie van een Sallandticket kan bijdragen aan de ambitie om meer toeristen te trekken en biedt bezoekers de mogelijkheid om eenvoudig met één ticket (onbeperkt) door de regio te reizen, inclusief de trein. Andere modaliteiten als de (OV-)Fiets en de Centrumbus in Deventer zouden ook onderdeel uit kunnen maken van het ticket. Hiermee worden alle interessante locaties in Deventer en de regio met één ticket bereikbaar. 

Momenteel worden via de website ervaarhetov.nl in Oost-Nederland al verschillende acties en tickets aangeboden. Deze tickets bieden echter nog geen ‘totaalpakket’; zo kan er (nog) niet worden gereisd in de treinen van NS. 

Het CDA ziet in het introduceren van een Sallandticket vele voordelen. Het zorgt ervoor dat bezoekers aan Salland (Deventer en de regio) onbeperkt en duurzaam kunnen reizen, en daarbij eenvoudig veel locaties kunnen bezoeken. Een bezoek aan Kasteel het Nijenhuis in Wijhe of de IJssellinie in Olst kan zo prima gecombineerd worden met een bezoek aan Deventer Hanzestad en/of de dorpscentra van Olst en Wijhe. Wij zouden graag zien dat het College hierin samen met andere overheden en partijen optrekt om een Sallandticket te introduceren.  

 

Geacht College, 

 

Wij hebben de volgende vragen aan het College van B&W: 

 ·         In hoeverre is het College bekend met (nieuwe) toeristentickets voor al het openbaar vervoer, inclusief de treinen van de NS, binnen één regio, zoals het A&RTT-ticket?  


·         In hoeverre deelt het College de mening dat introductie van één toeristenticket voor al het openbaar vervoer bij kan dragen aan ambities op het gebied van toerisme en bereikbaarheid van Olst – Wijhe specifiek en Salland in het algemeen?


·         In hoeverre is het College bereid de meerwaarde voor één toeristenticket te onderzoeken, en daarbij samen met omliggende gemeenten en de provincie op te trekken?  

 

 

Namens de fractie van CDA Olst – Wijhe,

Lisanne Spanbroek

  

Travel Trip Map Direction Exploration Planning Concept
business travel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.