13 oktober 2017

Wisseling van de wacht: Rens Das vervangt Hans Kamphuis

Oud CDA Olst - Wijhe voorzitter Rens Das neemt de vrijgekomen zetel van Hans Kamphuis in, #6 Henk Greeven heeft hier helaas voor moeten bedanken. Ben Habers volgt Hans Kamphuis op als fractievoorzitter.

Per 1 oktober 2017 kan ik geen raadslid meer zijn van de gemeente Olst-Wijhe. De reden hiervan ligt in het feit dat we tijdelijk buiten de gemeente grenzen gaan wonen in verband met het bouwen van een nieuwbouwwoning in Wijhe. De wet is hier duidelijk in: Artikel 10 gemeentewet, Voor het lidmaatschap van de raad is vereist dat men ingezetene van de gemeente is, de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het kiesrecht. Door mijn lidmaatschap van de raad op te zeggen voldoe ik daar aan.

Het fractievoorzitterschap zal door de heer Habers worden overgenomen. De heer Das zal de fractie aanvullen zodat het team weer compleet is. Ik hoop u in de verkiezingsstrijd weer te ontmoeten en mocht ik van de kiezer weer een mandaat verwerven dan ben ik in de nieuwe raad weer present. Ik dank u allen voor het samenwerken in het belang van onze gemeente Olst-Wijhe.

Hans Kamphuis

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.