Judith Compagner

Kandidaat #10

Nummer 10 op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. 

Niet de markt, niet de overheid, maar de samenleving! Dat is kort maar krachtig waar het CDA voor staat en waarom ik 25 jaar geleden lid werd. Mijn naam is Judith Compagner, 43 jaar en in het dagelijks leven ben ik werkzaam bij het Trendbureau Overijssel. Sinds 2016 voel ik me met mijn gezin enorm thuis in Olst-Wijhe. 

En waarom ik me zo thuis voel bij het CDA?

Dat is omdat ik mijn mens- en maatschappijbeeld deel met deze partij. Het CDA is een brede, open volkspartij, lokaal verankerd in steden en dorpen, geworteld in alle lagen van de samenleving waar iedereen erbij hoort en waar iedereen er toe doet. Het CDA streeft naar een betrokken en verantwoordelijk Olst-Wijhe. Zo’n samenleving kan niet eenzijdig door de overheid worden gecreëerd. Iedereen die in Olst-Wijhe woont is daarvoor nodig. Dat begint bij het gezin, de familie, de straten en de buurten. Maar ook op school, in het bedrijfsleven, in de sport en in de zorg- en welzijnssector sluiten wij niemand buiten en doen we op iedereen een beroep. 

We staan als CDA midden tussen de mensen. Wij geloven dat mensen samen heel veel kunnen. Dat mensen naar elkaar om willen zien. We denken zoveel mogelijk vanuit oplossingen, mogelijkheden en de talenten van mensen. Dat ieder mens de kans verdient om zich naar beste kunnen te ontwikkelen, ook -of misschien wel juist- vanuit een minder gunstig vertrekpunt in het leven. Leeftijd, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen mogen geen belemmerende factor zijn voor deelname aan werk, school, sport, relaties, hobby’s enzovoort. 

Het CDA maakt zich sterk voor de ‘sterke schouders’ in onze gemeente: denk aan het MKB dat de economie draaiende houdt en banen creëert, vrijwilligersorganisaties die ondersteunen en gezinnen die inkomens verdienen en daarmee de zorg betaalbaar houden. Zonder welvaart geen welzijn en welbevinden.

Anderzijds vindt het CDA dat de overheid een vangnet moet zijn voor onze kwetsbare medemensen die het niet helemaal op eigen houtje kunnen redden. Als we kijken naar de toekomst van zorg en welzijn, gaat de toekomst steeds meer op het verleden lijken. Oude waarden van noaberschap en omzien naar elkaar bepalen de toekomst van zorg en ondersteuning. Gezondheid is geen keuze, goed voor elkaar zorgen wel. Gezond leven, steeds blijven leren en jezelf ontwikkelen zijn onderdelen van het actief deelnemen aan de samenleving. Voorkomen is beter dan genezen. Door preventie wordt ook het beroep op dure voorzieningen beperkt. Dat is nodig zodat die kunnen blijven bestaan voor mensen die het écht nodig hebben. 

Deelt u net als ik het mens-en maatschappijbeeld van het CDA? Geef dan op 21 maart 2018 uw stem aan het CDA Olst-Wijhe, lijst1! BEDANKT alvast.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.