Herman Engberink

Wethouder

Portefeuille:

  • Maatschappelijke zorg, WMO
  • Maatschappelijke participatie, WMO/welzijn,
  • Participatiewet, inkomensondersteuning
  • Ruimtelijke ordening (inclusief structuurvisie)
  • Plattelandsbeleid

 

Samen met mijn echtgenote, Betsie, woon ik ruim 20 jaar in Olst. Samen hebben wij 3 kinderen, een zoon en twee dochters die zeer binnenkort alle drie “uit huis” zijn. Het wonen in de gemeente Olst-Wijhe bevalt heel goed en wij voelen er ons dan ook thuis.  Een gemeente met een prachtig afwisselend landschap en een rijk verenigingsleven waar veel door en voor mensen wordt georganiseerd. De basisvoorzieningen zijn op orde en gelijktijdig liggen er kansen en uitdagingen om de samenleving nog mooier te maken. Daar wil ik graag aan meewerken. 

Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2014 mag ik wethouder zijn voor het CDA. Ik heb het als wethouder erg naar mijn zin. Het is boeiend, uitdagend en verantwoordelijk werk waarvan de gevolgen van besluitvorming ons als inwoners van de gemeente direct raken. Dit in een periode dat er veel is veranderd en veel van onze inwoners gevraagd wordt.  Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelf- of samenredzaamheid van de mensen.

De C van christelijk betekent voor mij begripvol en respectvol met elkaar omgaan. Deze begrippen geven een stevige basis voor een samenleving waarin mensen geloven in wat zij zelf kunnen, waar iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en zijn bijdrage levert aan een samenleving waar omgezien wordt naar elkaar. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen en zich thuis voelt. Ook de komende vier jaar wil ik mij hiervoor graag inzetten. Bij voorkeur als wethouder en anders als lid van de gemeenteraad. De veranderingen, zowel in het sociale als het ruimtelijke domein, die de afgelopen jaren zijn ingezet zullen ook de komende jaren doorgaan en onze aandacht vragen. Beide plekken geven veel mogelijkheden mee te werken aan een samenleving waar iedereen in Olst-Wijhe thuis is.  

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.