17 december 2019

Bericht van Annelies Bakelaar

Beste mensen,

Nog een week en dan is het alweer tijd voor Kerst, voor het kerstfeest. Ik zeg ‘alweer’ omdat ik soms het gevoel heb dat de dagen, de weken en maanden voorbij snellen. Kent u dat gevoel? De wereld van vandaag lijkt continu vol adrenaline te zitten en dan vind ik persoonlijk de kerstdagen en de dagen voor oud & nieuw de heerlijkste dagen. Tijd voor rust en reflectie samen met degene van wie je van houdt. Tijd ook voor het wonder van kerst. Kerst vier je samen met mens en God. Het is het feest van verbinding. Ik hoop dat u er allen van kunt genieten de komende weken. 

Uitgebreid terugkijken als CDA fractie doen we het in het nieuwe jaar onder het genot van een hapje en een drankje en gezellig samenzijn. Toch wil ik u alvast een paar dingen noemen die we als CDA Ommen dit jaar bereikt hebben en waar we trots op zijn. We hebben samen weer hard gewerkt om de stem van het CDA kenbaar te maken in Ommen. Binnen de fysiek ruimtelijke agenda heeft het CDA aandacht gevraagd voor het onderhoud van de wijk de Laarakkers, de bermen in het buitengebied en nieuw & ruimer beleid ‘rood voor rood’. Alle drie punten worden opgepakt. Binnen de sociale agenda hebben we aandacht gevraagd voor (digitale)geletterdheid in Ommen. Laaggeletterdheid komt helaas schrikbarend voor, zowel onder jongeren alsook onder ouderen. We hebben het college gevraagd in te zetten op een mooi product van de bibliotheek, namelijk de bibliotheek op school. Dit is een product waarbij de bibliotheek in nauwe samenwerking met het basisonderwijs inzet op leesbevordering en leesplezier. Binnen de sociale agenda hebben we ook aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van onze binnenstad en hoe vitaal zijn en blijven we. De Ommer binnenstad is onvoldoende toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking. Hier hebben we ook met het Ommer Overlegorgaan gehandicapten (OOG) over gesproken. Samen met het OOG gaat de gemeente hier serieus mee aan de slag. Hoe vitaal zijn en blijven we? Als CDA zien we graag meer beweegtuinen in Ommen en nog meer fiets en wandelpaden. In beweging zijn en blijven is voor onze gezondheid ontzettend belangrijk en wordt steeds belangrijker. En zo zijn er nog meer onderwerpen te noemen, maar beschouwt u dit als schot voor de boeg. Als CDA fractie zijn we tevreden met dat wat we hebben bereikt of in ieder geval hoe we ons ervoor hebben ingezet. Met dat laatste doel ik uiteraard op onze inzet met betrekking tot de verruiming van de bestaande 12 koopzondagen. Voor ons zijn 12 koopzondagen meer dan voldoende in Ommen. We hebben dan ook tegen het voorstel voor verdere verruiming gestemd. Wilt u onze bijdrage over dit onderwerp nog eens rustig teruglezen dan verwijs ik u graag naar onze website.

Zo aan het einde van het jaar wens ik u namens de fractie van het CDA Ommen allen een zalig kerstfeest en fijne feestdagen.

“Buiten in de donkere nacht
begint een ster te stralen
Met een wonderbare kracht
Het is niet te verklaren
Met hem die is verwacht
Zal er vrede op aarde neerdalen.”

Zalig Kerstfeest en een gelukkig en gezond 2020!

Annelies Bakelaar
Fractievoorzitter, CDA Ommen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.