31 oktober 2019

CDA dringt aan op snelle start onderhoud wegen Laarakkers

De CDA-fractie heeft tijdens de raadsvergadering van 31 oktober erop aangedrongen dat het onderhoud aan de wegen in woonwijk de Laarakkers zo snel mogelijk moet worden opgepakt. In 2018 heeft het CDA middels een amendement, dat werd gesteund door de hele raad, het college opgedragen dat de start van de uitvoering van het onderhoud aan de wegen in de Laarakkers in 2019 zou moeten plaatsvinden. Het CDA vroeg zich tijdens de raadsvergadering van 31 oktober af waarom er in 2019 nog niets is gebeurd en drong aan op een zo spoedig mogelijke start van het onderhoud aan de wegen. Daarnaast liet het CDA weten, dat na de uitvoering in de Laarakkers, zo spoedig mogelijk moet worden gekeken wanneer de wegen in de wijk De Strangen kunnen worden aangepakt. Lees hier de bijdrage van het CDA (Marinus Dunnewind) tijdens de behandeling van het agendapunt “ Onderhoudsopgave in Laarakkers”. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.