28 juni 2021

Duurzaamheidsfonds Ommen zorgt voor het positieve zetje

Marinus Dunnewind, fractievoorzitter van het CDA Ommen en initiatiefnemer van het idee voor een duurzaamheidsfonds in Ommen, vertelt over het waarom van het duurzaamheidsfonds Ommen. “We staan voor grote energie vraagstukken en die kunnen we niet alleen oplossen. En soms is daar wat hulp bij nodig. Vandaar een zetje in de vorm van een duurzaamheidsfonds.”

Hoe kwam je op het idee van een duurzaamheidsfonds?
“Het idee voor een dergelijk fonds ontstond vorig jaar tijdens één van de raadsvergaderingen. Het viel mij op dat er soms gewoonweg vraag is naar extra ‘opstartgeld’ om initiatieven te starten die bijdragen aan onze energieopgave (RES). We willen meer lokale body geven aan de grote energieverandering die eraan gaat komen en een positief zetje geven om de energietransitie verder op te pakken. Het is een lening die, als het project slaagt, terugbetaald moet worden, zodat andere projecten ook weer gebruik kunnen maken van dit fonds. Slaagt het project niet dan wordt het “opstartgeld” als een verstrekte subsidie beschouwd.”

Wat betekent dat lokaal body geven?
“Dit betekent dat het fonds er is voor inwoners van de gemeente en lokale ondernemers.  Nadrukkelijk zetten we in op gezamenlijke initiatieven met draagvlak. Het is een lokaal verhaal en komt dus ten gunste van de energie- en klimaatopgave die we in Ommen met elkaar hebben. En goed om te zeggen het gaat dus om ideeën/projecten passend bij de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit (hergebruik materialen).”

Marinus resultaatgericht als hij is, wil boter bij de vis en het moet allemaal niet te lang gaan duren voordat het fonds in werking gaat.
"Geld in de pot zorgt ervoor dat het, in positieve zin, kan gaan rollen en we willen als CDA Ommen juist verschillende energie-initiatieven de kans geven zich te laten zien. We starten met een fonds van 200.000 euro.”

Is dan alles al duidelijk hoe het in zijn werk gaat dit fonds?
“Nee, we nemen als raad 1 juli een besluit over dit fonds, daarna zorgt de gemeente voor de verdere uitwerking en communicatie”.

Hoe zie jij het voor je het gebruik van dit fonds?
 
“Ik zou het mooi vinden wanneer groepen inwoners of lokale ondernemers bij de gemeente aankloppen en komen met een mooi energieproject zodat dit uitgevoerd kan worden. Mooie voorbeelden zijn bijvoorbeeld het starten van een eigen energiecoöperatie waarbij de buurt eigen aandelen uitgeeft en je als het ware volledig energieneutraal kunt zijn binnen een dergelijk project. Zo hou je de lusten en de lasten lokaal. Op die manier is er meer draagvlak, denken wij, om de energietransitie samen vorm te willen geven. Het zou prachtig zijn wanneer het duurzaamheidsfonds het eerste zetje kan geven.”

Hoe komen we meer te weten over dit fonds en hoe kunnen we aanvragen doen?
“Eerst moeten we als raad een positief besluit nemen over dit fonds. Dit gaan we wat het CDA betreft 1 juli aanstaande doen. Daarna zal de gemeente gaan communiceren via verschillende kanalen over dit fonds. En dan moet duidelijk zijn welke weg bewandeld moet worden om gebruik te kunnen maken van dit fonds.”

Is dit een blijvertje dit duurzaamheidsfonds?
“Jazeker, voor hoe lang kan ik nu nog niet zeggen, maar het energievraagstuk is een vraagstuk van vele jaren, dus wat ons betreft storten we, als het nodig is, jaarlijks geld in de pot. En natuurlijk gaan we het eerste jaar kijken of en hoe het werkt om bij te schakelen daar waar nodig.”

Wat zou je tot slot nog willen zeggen hierover?
“Het fonds is niet bedoeld voor projecten die gericht zijn op het besparen van energie. Daar zijn al bestaande subsidies voor. Hou de kranten en de socials in de gaten en maak gebruik van dit geld om gezamenlijk het energievraagstuk op te pakken. Gebruik je creativiteit, werk samen en laten we de handen ineen slaan! Schroom niet en laat je goede ideeën horen want die heb je! Maak er werk van, voor een duurzaam Ommen!” 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.