29 januari 2019

Duurzame warmteopwekking bij zwembad Carrousel

De voltallige gemeenteraad van Ommen heeft vorige week ingestemd met de realisatie van een zonthermieveld, warmtepompen en 720 stuks zonnepanelen voor duurzame warmteopwekking bij zwembad Carrousel. Het CDA heeft zowel in de raadscommissie als tijdens de bespreking in de gemeenteraad kritische vragen gesteld. In het voorstel rekent het college van B&W namelijk dat de volledige subsidie voor de panelen jaarlijks zal worden verkregen. Het CDA heeft echter vernomen, dat de hoogte van de subsidie afhangt van de werkelijke marktprijs van gas. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van gas, zal deze prijs zeer waarschijnlijk gaan toenemen en daarmee de hoogte van de subsidie afnemen. Het college van B&W heeft de gemeenteraad toegezegd dat, indien de kosten van deze plannen hoger zullen worden, het college hiermee terugkomt bij de gemeenteraad. Op deze manier houden wij in ieder geval de vinger aan de pols.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.