16 februari 2022

Jan Hekman overhandigt lijsttrekker Erik Veurink het nieuwe verkiezingsprogramma

Afgelopen week overhandigde voorzitter Jan Hekman van de CDA-afdeling Ommen het verkiezingsprogramma aan lijsttrekker en toekomstig fractievoorzitter Erik Veurink. 

Het CDA-verkiezingsprogramma heeft als thema ”De inwoner als hart van de samenleving”. Ondanks de coronatijd heeft het CDA verschillende gesprekken kunnen voeren met inwoners, ondernemers en organisaties om tot dit verkiezingsprogramma te komen. Een verkiezingsprogramma waarin geen lange opsomming van standpunten staan, maar concrete initiatieven voor de toekomst van Ommen. 

Het thema “De inwoner als hart van de samenleving” is niet voor niets gekozen door het CDA. Het is belangrijk om draagvlak te creëren onder inwoners van Ommen, daarom is een van de pijlers van ons programma; ‘initiatieven vanuit de burgers moeten beloond worden’, hier zijn en worden financiële middelen voor vrijgemaakt. Of dit nu is voor bijvoorbeeld een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) om de woningbouw voor jongeren te bewerkstelligen, voor wijkinitiatieven voor een schone en of veilige wijk, dorpen of kernen, of voor ontmoetingsplaatsen om eenzaamheid tegen te gaan. Kortom niets is in beton gegoten maar moet serieus behandeld worden en niet in ambtelijke molens gehouden worden.  

Het CDA neemt, samen met andere partijen, de taak graag op zich om het mooier en beter maken voor Ommen. Burgers, ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, recreatie en landbouw maar ook natuur zorgen voor de leefbaarheid van Ommen. Om iedereen een stem te geven heeft de CDA-afdeling Ommen een vernieuwde lijst met kandidaten, met Erik Veurink als lijstrekker, twee ervaren raadsleden op nummer twee en drie, (Jacqueline Tuinbeek en Marinus Dunnewind) een jongeling van 18 jaar (Jonathan van Elburg) op verkiesbare plaats, en een kandidaat wethouder met Alice van de Nieuwboer op vijf staan. Maar ook met Jan Wermink (41), Igor Pikkert (38), Wim te Velthuis (54), Cristian Reijnders (30) en Marjon Wessel (50), allemaal mensen uit de samenleving die naast hun vakkennis ook bekenden zijn uit het verenigingsleven. 

We willen het samen doen met u als burgers maar ook in coalitieverband, geen borstklopperij maar samen. “De inwoner als hart van de samenleving”  

Ga stemmen op 14, 15 of 16 maart, denk na en stem CDA

Hieronder een korte video van de overhandiging. Vergeet niet het geluid aan te zetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.