01 februari 2019

Moniek Kleinsman: Voorbereidingen Provinciale Statenverkiezingen

Op 20 maart a.s. mogen stemgerechtigden hun stem uitbrengen op een Provinciale Staten kandidaat en Waterschap kandidaat. Persoonlijk moet ik bekennen dat ik per definitie geen campagne dier ben, ik vind het lastig om dan ‘overdreven’ zichtbaar te zijn en om berichtjes te sturen om maar in het nieuws te zijn. Als het er echt toe doet en het functioneel is, vind ik het leuk om zichtbaar te zijn, om het voortouw te nemen. Veel liever werk ik achter de schermen aan de juiste verbindingen om doelen te realiseren waar mensen profijt van hebben.

Beloftes doen die ik ook kan waarmaken en waar ik me voor in zal zetten mogen uitdagend zijn maar wél realistisch om geen valse verwachtingen te wekken. Als ik terugblik op de laatste 4 jaar dan ben ik trots dat we sociale kwaliteit weer op de Provinciale Agenda hebben geplaatst inclusief financiële middelen die structureel zijn vrij gemaakt. Sport, gezondheid, vrijwilligers, mantelzorgers, talentontwikkeling van jonge sporttalenten maar ook begeleiding van kinderen die anders buiten spel staan. Activiteiten die we gemeente overstijgend samen mét de gemeenten en inwoners hebben opgepakt. Belangrijk voor Overijssel is dat we het netwerk naar het ministerie van VWS hebben gelegd om niet buiten de boot te vallen.

Vanaf januari 2018 woon ik in Ommen. Wanneer ik zie welke subsidie-aanvragen in Ommen bij de provincie zijn aangevraagd, dan kan ik alleen maar concluderen dat het nodig is om Ommenaren te informeren over programma’s en projecten vanuit de provincie. In totaal zijn slechts 8 aanvragen positief behandeld en dat is zeer weinig. Daar wil ik me graag voor inzetten!  Juist op het gebied van sport, bewegen en sociale kwaliteit zijn veel laagdrempelige subsidieregelingen verstrekt maar niet in Ommen.  

Speerpunten voor mij namens Ommen zijn:

  • Ik wil graag vertegenwoordiger zijn van Ommen naar Zwolle en andersom.
  • Ik zie veel kansen voor de recreatieve sector, zowel grote als kleinere bedrijven waarbij ik heb begrepen dat er zorgen zijn over het verkeer en vervoer.
  • Ik zie veel kansen in het informeren van inwoners over de beschikbare provinciale regelingen. 

Overige speerpunten voor mijn Provinciale campagne zijn:

  • Er moet meer geld naar vrijwilligers. 
  • Sport en bewegen verder stimuleren, niemand mag buiten spel staan. 
  • Verder bouwen aan goede faciliteiten voor talentvolle sporters. 

Mijn inziens moet Provinciaal sportbeleid worden ontwikkeld waarbij onderwijs, zorg, bedrijfsleven en sportverenigingen de krachten kunnen bundelen. Door regionale samenwerking kunnen we elkaar versterken. We sluiten dan ook aan op het landelijke sportbeleid waardoor financiële middelen beschikbaar kunnen worden gesteld.  

Als boerendochter hoop ik juist ook de belangen van de agrarische sector te vertegenwoordigen. Het platteland is geen platteland zonder agrarische bedrijven. 

Bezoekje Provinciehuis

Ben je nieuwsgierig hoe het werk als Statenlid eruit ziet en wil je graag een kijkje nemen in het Provinciehuis in Zwolle. Ik nodig je van harte uit voor een rondleiding in maart. Meld je aan door te mailen naar secretaris@ommen.cda.nl. Aanmelden kan tot en met 15 februari.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.