29 januari 2019

Parkeerbeleid centrum Ommen

De meerderheid van de gemeenteraad is donderdag akkoord gegaan met een aangepast raadsvoorstel voor het parkeerbeleid in het centrum van Ommen. De partijen LPO, VOV, PvdA, D66 en VVD dienden een amendement in om de parkeerduur voor de verswinkels aan de Varsenerstraat niet twee uur, maar een uur te laten zijn. Het CDA stelde echter voor akkoord te gaan met het voorstel van B&W om uniformiteit in het centrum toe te passen door in de blauwe zone overal een parkeerduur van twee uur toe te staan. Wat voor het CDA van belang is, is dat het uitvoering van het nieuwe parkeerbeleid een nieuwe situatie ontstaat. Een situatie waarbij het aantal ter beschikking staande parkeerplaatsen zal toenemen doordat bewoners en winkelpersoneel niet meer de hele dag een parkeerplaats voor de deur bezet houden. Wel drong het CDA aan op een evaluatie na een jaar. Het college van B&W zegde dit toe en dit was voor zowel het CDA als de Christenunie voldoende reden om niet mee te gaan met het amendement van de andere partijen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.