17 december 2019

Van de wethouder 'terugblik 2019'

December 2019. Het jaar is bijna voorbij, een jaar waar in spanning naar gekeken werd. Ommen stond in 2019 voor het eerst weer op eigen benen, met een eigen vernieuwde ambtelijke organisatie. Kunnen we de rijksbezuinigingen opvangen en een sluitende begroting houden? En zijn we in staat om de grote opgaven waar de gemeente voor staat waar te maken?

Nu een jaar later kunnen we vaststellen dat Ommen echt op eigen benen kan staan. De nieuwe organisatie (‘Ommen 4.0’) heeft bewezen dat de gemeentelijke ondersteuning  in 2019 op orde was. Natuurlijk zien we daar nog verbeterpunten. Vooral de wensen om het telefoonverkeer hulpvaardiger te maken en de balie toegankelijker. Dat moeten we dus komend jaar oppakken.

Ommen kan ook na 2019 nog steeds een sluitende meerjarenbegroting presenteren. Dankzij behoedzaam beleid van de gemeenteraad is ook de algemene reserve weer aangevuld. We zijn er nog niet. De aankondiging van een herverdeling van het gemeentefonds, en dus verwachte vermindering van inkomsten voor Ommen moeten we in de komende jaren zien op te lossen.

De inhoudelijk opgaven voor 2019 waren best fors. Laat ik de voornaamste noemen in mijn werkgebied. De jeugdzorg staat in Nederland onder hoogspanning. We hebben gezien dat in Ommen de waarderingscijfers overwegend goed waren. Wel moeten we, ook in Ommen, nog aan de slag met de wachttijden. Door de ontbinding van de ambtelijke organisatie Ommen-Hardenberg waren er zorgen over de continuïteit van het Samen Doen-team. Dat hebben we voor de komende jaren kunnen borgen. Veel aandacht dit jaar ook voor gezondheid en sport. Eind 2019 hebben we een lokaal sportakkoord, waarbij sportverenigingen worden uitgedaagd niet alleen op sportief gebied, maar ook sociaal, gezondheid en duurzaamheid. En de uitbreiding van de sporthal Caroussel kwam tot stand. Met dank aan de indringende bijdragen van het Overleg Platform Gehandicapten kregen we een het officiële certificaat voor toegankelijkheid. Op het gebied van erfgoedspeelde uiteraard de nominatie van de Ommerschans. Het verhaal van de Koloniën van Weldadigheid bleek werelderfgoedwaardig. Helaas is de site niet voldoende toegerust om apart de nominatie te krijgen. Maar met elkaar gaan de koloniën verder. Ook het streekmuseum krijgt haar nieuwe gebouw; de raad ging akkoord met een stevig krediet om het streekmuseum en de Historische Vereniging  passende huisvesting te geven.

Met het ontwerp van Haven-Oost kan Ommen eindelijk werk maken van het opruimen van deze laatste lelijke plek in het hart van de stad. De voorbereidingen van de Omgevingsvisie zijn gestart. Het komende jaar gaan we in gesprek met inwoners, ondernemers en instellingen om de toekomst van Ommen te waarborgen. Een intensief proces van gesprek met onze burgers, daar zie ik naar uit, want daar doe ik het voor!

Met vriendelijke groet

Ko Scheele
ko.scheele@ommen.nl 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.