23 februari 2021

Vechtdal richt zich op Piet-Cees van de Wel uit Hardenberg

De Tweede Kamerverkiezingen 2021 zijn in aantocht. Waarschijnlijk hebben jullie de verkiezingen van de CDA lijstrekker gevolgd. Alle leden (die op dat moment de contributie betaald hadden) hebben daaraan mee kunnen stemmen. Hugo de Jonge won het nipt van Pieter Omtzigt. Gezien de moeilijke tijd, waarin we ons bevinden heeft Hugo de Jonge gemeend de functie van Minister van Volksgezondheid en lijsttrekkerschap niet te kunnen combineren en heeft het lijsttrekkerschap neergelegd.

Daaropvolgend is Wopke Hoekstra door het partijbestuur en na overleg met Pieter Omtzigt, gevraagd om de kar te gaan trekken en hij heeft dit aangenomen. Dit is vervolgens door het congres bekrachtigd. In deze zittende kamerperiode heeft de provincie Overijssel heeft drie Kamerleden. Dit zijn Pieter Omtzigt (Enschede), Maurits von Martels (Dalfsen) en Hilde Pallant (Kampen). Zij nam de plaats in van Sybrand van Haersma Buma toen hij naar Leeuwarden ging. Voor de komende verkiezingen staat op de lijst van het CDA Pieter Omtzigt op plaats 2 en Hilde Pallant op plaats 12. Zij zullen normaal gesproken wel herkozen worden in de Tweede Kamer. Op plaats 35 staat Piet-Cees van de Wel. (Hardenberg).

Uiteraard willen we ook de komende kamerperiode weer goed vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer. Om te zorgen dat er deze drie Overijsselse Kamerleden ons kunnen vertegenwoordigen hebben de CDA afdelingen van Hardenberg , Ommen en Dalfsen de krachten gebundeld. We willen ons graag inzetten om Piet Cees van de Wel met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer te krijgen. Hier zijn ongeveer 20.000 stemmen voor nodig. Een derde stem uit Overijssel kan op deze manier bereikt worden, vandaar dat de campagne uit het Vechtdal gericht zal zijn op Piet-Cees van de Wel. Als bestuur en fractie van de afdeling Ommen staan we achter dit initiatief. Het CDA is de meest lokale partij en zo kunnen ook de lijntjes richting het Haagse kort gehouden worden. Natuurlijk bent u vrij om uw stem uit te brengen op in uw ogen de meest geschikte kandidaat.

Meer informatie over Piet-Cees van der Wel vindt u op cda.nl/piet-cees-van-der-wel

Met vriendelijke groet,
Namens de CDA afdeling Ommen,
Jan Hekman, voorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.