Het CDA waardeert het initiatief van ecologisch bermbeheer en compostering in Ommerkanaal en wil soortgelijke initiatieven stimuleren. Dit past bij de (lokale) kringloopgedachte en het kan een impuls voor het bodemleven zijn. Het CDA wil budget (een fonds of tijd en inzet vanuit de gemeente) beschikbaar stellen om ideeën en initiatieven voor een duurzame samenleving tot ontwikkeling te brengen.

Het CDA wil de sanering van asbest combineren met het plaatsen van zonnepanelen. Bij de plaatsing van zonnepanelen is de ‘zonneladder’ het uitgangspunt; als eerste beginnen met zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven. Windenergie is voor het CDA bespreekbaar. We besparen zo landbouwgrond en leveren een bijdrage aan het realiseren van het Europese beleidskader voor klimaat en energie. De gemeente zet het bestaande beleid voort om inwoners te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen.

Om de groei van het aantal elektrische auto's bij te houden zijn er in Nederland in 2021 naar schatting 213 nieuwe laadpunten per werkdag nodig en in 2025 per werkdag 550. De gemeente, netbeheerders en marktpartijen werken intensief samen om te zorgen dat die laadpunten er op het juiste moment en op de juiste plek in de gemeente Ommen zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.