Het CDA wil onderzoeken of het mogelijk is om een elektronica-bank op te zetten naar het voorbeeld van de voedsel- en kledingbank. Inwoners die het nodig hebben krijgen zo de kans om bijvoorbeeld een telefoon of computer aan te schaffen om daarmee beter mee te kunnen doen in de samenleving. Corona heeft ons duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om ook digitaal mee te kunnen doen. Daarnaast geeft dit inhoud aan het circulaire principe.

Het participatiefonds voor volwassenen en het initiatief Sam&Overijssel voor jongeren die door geldgebrek thuis voorzieningen nodig hebben op het gebied van school, sport, cultuur, en vrije tijd, moet behouden blijven.

De bereikbaarheid van publieke ruimten, bijvoorbeeld de boulevard langs de Vecht en speeltuinen, moet verbeterd worden voor mensen met een beperking.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.