Harry Löwik

Raadslid

Betrokken bij CDA Ommen sinds 1986

Waarom kies jij voor CDA Ommen? 
De naam CDA is een prachtige samenvatting van datgene waar ik in geloof en waar ik voor sta. De C van Christen wil voor mij zeggen, dat ik Jezus Christus als zoon van Onze Lieve Heer wil volgen : oog hebben voor elkaar en vooral de zwakkeren in onze samenleving. Verdraagzaam zijn en respect voor ieder mens. Samen werken, mensen niet wegzetten. Het CDA is een brede volkspartij en is er voor iedereen. De D van Democratisch : De door het volk gekozen vertegenwoordigers beslissen, waarbij de meerderheid beslist en er rekening wordt gehouden met het algemeen belang. De A van Appèl. Het doet ook een beroep op ons om ons geloof uit te dragen in woord en daad. Het CDA Ommen gaat naar de mensen toe en luistert naar haar inwoners en heeft aandacht voor elkaar. 

Waar houd je je mee bezig binnen de Gemeenteraad?
Als Raadslid houd ik mij vooral bezig met het Sociale Domein (WMO, Jeugdwerk en Jeugdzorg), Werk & inkomen en Onderwijs, met name voor een goede huisvesting van alle scholen in de gemeente Ommen en voor het behoud van een breed onderwijspalet. Ook ben ik samen met onze burgemeester vertegenwoordiger van onze gemeente in Euregio, dat wil zeggen de grensoverschrijdende samenwerking tussen grensgemeenten op het gebied van water, werk en toerisme. Daarnaast zet ik me in om de contacten met onze partnergemeente Recke te revitaliseren.

Wat doe je naast het CDA werk in de Gemeenteraad? 
Het raadswerk slokt veel (vrije) tijd op, maar ik werk nu al 22 jaar als docent Duits in de bovenbouw bij CSG Reggesteyn te Nijverdal. Daarvoor was ik 18 jaar werkzaam in Ommen (Groen van Prinsterer, Regge-Vecht College en Vechtdal College). Ik tuinier graag (heb eigen moestuin), doe aan fitness, ben voetbalscheidsrechter en pas af en toe op onze drie kleinkinderen.

Contactgegevens:
mail: harry.lowik@ommen.nl

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.