Jan Hekman

Bestuursvoorzitter

Betrokken bij CDA Ommen, als bestuurslid 1987-1992, raadslid 1992-2002, fractievoorzitter 2002-2006, lid 2006-2015, afdeling voorzitter 2015-heden

Waarom kies jij voor CDA Ommen?
Omdat alles met politiek te maken heeft, wil je graag invloed hebben en dat kan door lid te worden van een politieke partij. Waarom dan CDA? Geld verdienen is geen vies woord, dus zou en liberale keuze ook kunnen, socialist zijn en zoveel mogelijk door overheid laten regelen is ook een optie. Voor mij zijn de beginselen van het CDA het uitgangspunt dat de mens de beheerder, de rentmeester, is van een door God geschapen wereld. De natuur en het natuurlijk leefmilieu moeten gerespecteerd en beschermd worden. En ook de overheid dient zich zodanig te gedragen, waarbij altijd oog voor de zwakkeren in de samenleving gehouden moet worden.


Waar houd je je mee bezig binnen het bestuur?
Als voorzitter van de afdeling, raak je bij vele zaken betrokken. Als voorzitter ben je ook lid van het algemeen provinciaal CDA bestuur. Heb je contact met fractie leden en wethouder. Ben je betrokken bij opstellen kandidatenlijst en programma voor gemeenteraadsverkiezingen. Als voorzitter leidt je de vergaderingen, regelt werkzaamheden en zorgt voor de juiste uitvoering van genomen besluiten, voor zover niet aan anderen opgedragen. Als voorzitter ben je het gezicht van het CDA en vertegenwoordig de afdeling naar buiten toe. Neemt initiatief voor functioneringsgesprekken met fractieleden en wethouder(s). En bezoekt daarom ook veel commissie, fractie en raadsvergaderingen.

Wat doe je naast het CDA werk? 
Ik mag genieten van mijn pensioen, na een werkzame periode als administratief medewerker bij zuivelfabriek “De Vechtstreek te Ommen”. Als Technisch administratief medewerker bij het “LEI’’ met als werkgebied wat nu Flevoland is. Als districtchef van de drie noordelijke provincies bij het “LEI” (tegenwoordig WUR Wageningen). Als relatiebeheerder, kantoorleider, kantoorleider Agro, Senior klantbeheerder bij Alfa Accountants en adviseurs.

Vrije tijds invulling zingen in en met het Ommer mannenkoor sinds 1978. En voorzitter van de wedstrijdstrijd commissie Pitch & Putt Golfbaan te Lemele sinds 2003, en natuurlijk het wekelijkse balletje slaan, wandelen, en fietsen om fit te blijven. Genieten samen met mij vrouw van kinderen en kleinkinderen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.