Ko Scheele

Wethouder

Sinds 1975 actief in plaatselijke, provinciale en landelijke verbanden: eerst voor ARJOS en ARP, vanaf 1980 voor CDJA en CDA. Betrokken bij het CDA-Ommen sinds 2010 als wethouder. Daarvoor was ik wethouder en bestuurslid in Meppel en raadslid in Voorburg.

Waarom kies jij voor het CDA Ommen?
Vanaf 1975 ben ik actief in de politiek. Met haar christelijke uitgangspunten, het gevoel voor democratische waarden en het appèl dat ze op mensen wil doen past het CDA bij mij. Rowan Williams, voormalig aartsbisschop in Canterbury verwoordde goed mijn uitgangspunten in zijn boek “Geloof in de publieke ruimte”. De overheid moet weer een ziel krijgen, inwoners moeten zich weer eigenaar weten van de politiek. Daarbij gaat het niet zozeer om doelmatigheid of efficiëncy maar om kwaliteit en rechtsvaardigheid. In april 2010 werd in Meppel een nieuwe coalitie gesmeed, dit keer zonder het CDA. Toen dat bekend werd, kreeg ik al snel een belletje uit Ommen. De toenmalige voorzitter wijlen Jan Veurink vroeg of ik interesse had om wethouder in Ommen te worden. Ommen had een aantal stevige opgaven en dat leek mij een mooie uitdaging. Inmiddels ben ik tien jaar wethouder in Ommen en heb me geen dag hoeven te vervelen!

Waar houd je je mee bezig?
Mijn portefeuille als wethouder is heel breed: coördinatie sociaal domein, jeugd, onderwijs, cultuur, sport, financiën, omgevingsvisie en een aantal belangrijke projecten. Deze taken passen ook goed bij mijn CDA profiel. Naastenliefde en solidariteit willen we uitdragen in het sociale domein. Publieke gerechtigheid willen we toepassen bij de inrichting van de gemeente. Rentmeesterschap, ook financieel is een must voor toekomende generaties.

Wat doe je naast het CDA werk?
Wethouder ben je 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Gelukkig zijn er ook momenten voor ons gezin –mooi dat ik in Bertha een heel geduldige vrouw heb!- en hobbies. Ik probeer tussen de bedrijven door te wandelen met Bertha, te schaken en te basketballen. De tuin geeft een mooie mogelijkheid om mijn gedachten wat te verzetten!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.