Bart van Moorsel

Statenlid

Functie: Statenlid
Portefeuille: Verkeer en Vervoer, Ruimte en Water
Contactpersoon voor de gemeenten: Deventer, Olst-Wijhe

Werk: Projectleider provincie Gelderland

Actief voor het CDA sinds: 
Ik heb in 2006 bewust gekozen voor het CDA als een partij, die midden in de samenleving staat en die bij de voorbereiding van besluiten luistert naar de mensen waar het om gaat. De uitgangspunten van het CDA rentmeesterschap, publieke gerechtigheid en gespreide verantwoordelijkheid sluiten aan bij het beeld dat ik heb van de toekomst van onze samenleving.

Mijn speerpunten voor deze Statenperiode:
Mijn uitdaging is het versterken van de economie in Overijssel en het behoud van de morele en fysieke waarden van Overijssel. De economie is de basis voor de welvaart en het welzijn in onze provincie. Door het bevorderen van innovatie bij bedrijven, het faciliteren van de groei van bedrijven en door het creëren van een goed vestigingsklimaat wordt de economie versterkt. Ook wil ik mij inzetten voor het verbeteren van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid en vind ik het belangrijk dat de lasten van burgers en bedrijven beperkt blijven door kritisch te zijn op de provinciale uitgaven.

Contactgegevens 
E-mail: lmmvanmoorsel@gmail.com 
Telefoon: 06 52 80 29 95
Woonplaats: Deventer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.