Bert Otten

Fractievolger, Fluitenberg

Als watersporter en vader van 3 kinderen weet ik hoe je kunt genieten van water. Voldoende en schoon water is voor ons allemaal van vitaal belang. Te veel van datzelfde water kan ook voor overlast zorgen. Ons waterschap heeft daar een belangrijke taak in. Ik wil mijn ervaring en deskundigheid inzetten voor een duurzaam en verantwoord waterbeheer. We hoeven het niet duurder te maken dan het is!

Ik ben 40 jaar en heb chemische technologie gestudeerd aan de Universiteit Twente. Ruim 12 jaar heb ik gewerkt aan het integraal waterbeheer en heb in dit werkveld naast inhoudelijke ook bestuurlijke en juridische kennis opgedaan. In mijn werk als senior adviseur is het vinden van oplossingen in complexe dossiers met tegengestelde belangen mijn specialiteit.

Mijn speerpunten voor de komende 4 jaar zijn:

  • Verantwoordelijkheid nemen voor de langere termijn, dus ook voor onze volgende generatie.
  • Kostenbewust opereren; eerst weten wat het kost, dan beslissen of we het ook willen.
  • Samenwerking zoeken met gemeente en provincie.
  • ‘Beginspraak’; openstaan voor inspraak, plannen en initiatieven.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.