Eric Kleissen

DB-lid, afgevaardigd namens de afdelingen in Twente

Lid van het Dagelijks Bestuur van het CDA Overijssel, afgevaardigd namens van de Twentse CDA-afdelingen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.