Marco van der Vegte

Statenlid

Functie: Statenlid
Commissie: Natuur en Landbouw, Ruimte en Water
Contactpersoon voor de gemeente: Steenwijkerland, Zwartewaterland en Staphorst

Werk: Melkveehouder in de Polder Mastenbroek, daarnaast lid van de Raad van Commissarissen van Rabobank Vaart en Vechtstreek en lid van de Raad van Toezicht van Zorgcooperatie Klaver4you

Actief voor het CDA sinds: al ruim 20 jaar lid van het CDA,, eerst meest op de achtergrond (lokale schaduwfractie, lokaal bestuurslid). Sinds 2011 actief als lid van Provinciale Staten van Overijssel. Het CDA past bij mij vanwege de uitgangspunten ( het christelijk democratisch gedachtengoed) en ik voel me er thuis, de sfeer in de partij bevalt me uitstekend.

Mijn speerpunten voor deze Statenperiode: goede samenwerking op het gebied van Landbouw en Natuur waarbij beide in hun waarde blijven en tot ontwikkeling kunnen komen. Implementatie van de PAS regelgeving waarbij er weer ontwikkelruimte is voor economische activiteit op het platteland en de natuurwaarden gehandhaafd blijven. Doorontwikkeling van de Agro en Food sector met als doel een levensvatbare economische speler van formaat op ons Overijsselse platteland. Blijvend aandacht vragen voor verbetering van de verkavelingssituatie in met name Twente en Salland. Oplossingen generen voor leegstaand agrarisch vastgoed.

Contactgegevens: 

E-mail: marcovandervegte@gmail.com
Telefoon:  038 -3446402 of 06-28936069
Woonplaats: Mastenbroek

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.