Margreet Bosma

Zwartsluis, gemeente Zwartewaterland

Werk:
Sinds 2001 vennoot Kraanverhuur Zwartsluis B.V. 
Fotograaf
Vrijwillig medewerker Bibliotheek Zwartewaterland
Voorzitter Zwartsluizer Gymnastiek Vereniging

Actief voor het CDA sinds:
in 2004 ben ik lid van het CDA geworden. Vanaf 2006 ben ik actief als raadslid in Zwartewaterland. Sinds 2009 ben ik fractievoorzitter. In 2015 mocht ik de rol van samenroeper van de CDA-Focusgroep West-Overijssel op mij nemen.

Ik hecht waarde aan de 4 uitgangspunten van het CDA:
- Rentmeesterschap, zorg voor onze aarde zodat we deze goed door kunnen geven aan onze (klein)kinderen.
- Gespreide verantwoordelijkheid, geef mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn.
- Publieke gerechtigheid, staan voor een rechtsstaat voor de bescherming van menselijke waardigheid. We moeten zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn.
- Solidariteit, het betrokken zijn met elkaar, goed samenleven. Er moet een basis zijn zodat iedereen verzekerd is van goed onderwijs, een goed inkomen, betaalbare huisvesting en gezondheidszorg.
Wanneer we deze 4 uitgangspunten blijven uitdragen bouwen we verder aan een goede samenleving voor iedereen.

Mijn speerpunten:
ik zet mij in voor bruisende steden en een vitaal platteland. Door het bevorderen van toerisme in onze regio ontstaat er meer werkgelegenheid, hierbij moet wel van een goede balans uit worden gegaan voor natuur en landschap. Meer levendigheid is niet alleen goed voor het toerisme maar ook voor onze jongeren. Er is genoeg te beleven in Overijssel. Voor de vitaliteit van onze (kleine) kernen is het belangrijk dat er voldoende woningen zijn voor onze jongeren en werk en onderwijs dichtbij en goed bereikbaar.

Contactgegevens
E-mail: margreetbosma@kpnplanet.nl
Telefoon: 06-54636850
Woonplaats: Zwartsluis

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.