Martijn van der Veen

Zwolle

Martijn van der Veen (44 jaar)
Getrouwd met Rianne en vader van 2 zoons en een dochter. 

Contactpersoon voor:
inwoners van de gemeente Zwolle

Werk: Zo’n 20 jaar werkzaam als fiscaal jurist, waarvan de afgelopen 12 jaar in de agro-sector.

Actief voor het CDA sinds:
Ik heb tijdens mijn studentleven in Groningen kennis gemaakt met de lokale politiek. Eenmaal student af heb ik bewust de keus gemaakt voor het CDA. Dat heb ik gedaan op basis van het christendemocratisch gedachtegoed. Maar bovenal ook vanwege het slag volk dat dat gedachtegoed handen en voeten geeft in de samenleving. Bij zo’n betrokken, slagvaardige en kundige club mensen wil je horen.Sinds 2000 ben ik actief geweest in met name de Zwolse politiek. Ik heb 14 jaar raadslid voor de prachtige stad Zwolle mogen zijn, waarvan 7 jaar als fractievoorzitter. 

Mijn speerpunten voor deze Statenperiode:
Het is belangrijk dat Zwollenaren ook een ingang hebben tot de provinciale Statenfractie van het CDA. Vandaar mijn kandidatuur. Met een groot mandaat kan ik belangrijke Zwolse stedelijke opgaven voor het voetlicht brengen en besluitvorming beïnvloeden. Dat zijn met name de energietransitie, de woningvoorraad en de bereikbaarheid van de stad.

 

Contactgegevens: 
Email: Mrtnvdvn@gmail.com
Telefoon: 06-14 84 86 80

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.