Wim Stegeman

Dagelijks bestuurder

Wim Stegeman heeft namens het CDA zitting in het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen. Hij was eerder onder meer 13 jaar wethouder van de gemeente Rijssen met ruimtelijke ordening in zijn portefeuille. Sinds 2008 is hij lid van het dagelijks bestuur van het waterschap. Eerst bij waterschap Regge en Dinkel, en na de fusie met Velt en Vecht, bij Vechtstromen. Zijn portefeuille als dagelijks bestuurder bestaat uit beheer en onderhoud watersysteem, waterveiligheid, ecologie en biodiversiteit, opgaven rond de Vecht, financiën

Zijn nevenfuncties: lid van het algemeen bestuur van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor (GBLT), vertegenwoordiger in de algemene vergadering van aandeelhouders van De Nederlandse Waterschapsbank NV en NieuWater BV en Commissaris in de Raad van Commissarissen van de NV Slibverwerking Noord-Brabant, lid van de Commissie Waterkeringen van de Unie van Waterschappen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.