02 juli 2018

Gerria Toeter-Aalderink kandidaat wethouder CDA Raalte

“Gemotiveerd, betrokken en enthousiast”, zo typeert de CDA fractie Gerria. Ze is betrokken bij Raalteen ze wil zich daarvoor inzetten. Ze werkt graag samen met anderen aan een nieuwe uitdaging en brengt groepen samen om zo tot een (nog) beter resultaat te komen. 

Gerria wordt door CDA Raalte vanavond voorgedragen als kandidaat wethouder. Ze is 46 jaar. Gehuwd en heeft 3 kinderen. Ze woont in Raalte en heeft gestudeerd aan de Agrarische Hogeschool in Bolsward en Hogeschool Windesheim in Zwolle.
Van 2000 tot 2006 is Gerria raadslid geweest in de gemeenteraad van Raalte. Haar aandachtsgebied was het sociale domein. Na haar periode als gemeenteraadslid is ze binnen CDA vrouwennetwerk, maar ook als CDA lid actief gebleven met name op het sociale thema.
Op dit moment is ze als projectmanager werkzaam bij Rabobank Salland. Namens deze organisatie heeft ze een bijdrage mogen leveren aan belangrijke projecten zoals:

  • Sallandse dialoog: een regionaal publiek-privaat samenwerkingsverband om de schuldenproblematiek in Salland aan te pakken
  • Salland Academy: realiseren van voldoende aanbod voor opleiding en ontwikkeling binnen Salland
  • Doorpakken Salland: initiatief om projecten en ideeën die bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van Salland mogelijk te maken.

Naast haar werk bij de Rabobank. Vindt ze belangrijk om zich in te zetten voor haar omgeving. In de afgelopen jaren heeft ze met name de volgende nevenfuncties vervuld:

  • Bestuurslid Humanitas afdeling Raalte
  • Secretariaat Protestante Gemeente Raalte
  • Secretaris zwemvereniging HERA’11 in Raalte
  • Ouderraadslid (penningmeester, voorzitter) voormalige basisschool de Schutse in Raalte

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.