03 maart 2020

Naar aanleiding van een vraag: de OZB-belasting

Deze week was het weer zo ver. De nieuwe WOZ van je woning is bekend en daarmee volgen de aanslagen OZB, Afvalstoffen- en Rioolheffing. Een fors bedrag; dat is het zeker.

”Kan de gemeenteraad hier niet wat aan doen?” Een goede vraag, welke me deze week werd gesteld.

Tja, een ingewikkelde kwestie, welke ik probeer aan u uit te leggen. Als je eigenaar bent, moet je onroerendezaakbelasting (OZB) betalen. De hoogte van dit bedrag hangt af van de WOZ-waarde. Het is een percentage over die WOZ-waarde. De WOZ-waarde is bepaald na een taxatie. Kortgezegd, jouw huis wordt vergeleken met gelijkwaardige panden en de verkoopwaarde van die panden. Nu de huizenprijzen stijgen, stijgt ook de waarde van je huis. Leuk als je je huis wilt verkopen, maar niet als het gaat om de OZB, want deze stijgt mee.  

Wat doet de gemeente met dat geld?

Het is een kleine 10% van de inkomsten van de gemeente. De rest van het geld komt van de rijksoverheid of komt binnen via leges, verkoop gronden, toeristenbelasting etc. Met al dat geld probeert de gemeente haar taken zo goed mogelijk te doen. De gemeenteraad bepaalt hoe hoog de OZB is. Dit is 1 van de knoppen waar de gemeenteraad aan kan draaien om er voor te zorgen dat de boel wordt betaald en past binnen de begroting.

In de begrotingsvergadering (november) praten we in de raad over wat er komend jaar en op lange termijn allemaal moet gebeuren en hoeveel dat mag kosten. Daaruit vloeit ook voort wat dan de hoogte van de OZB wordt. Voor 2020 is de hoogte van OZB maximaal gestegen met de inflatiecorrectie.

Ook afvalstoffen heffing is een onderdeel van deze factuur. Het basistarief betaalt iedereen. Daarmee wordt betaald dat de vuilniswagen rijdt en het afval wordt verwerkt. Daarnaast wordt er verschil gemaakt in ‘gebruikers’ doordat u ook per aanbieding van de container betaalt. De inkomsten uit de afvalstoffenheffing zijn kostendekkend en mogen geen winst opleveren. Het is duurder geworden omdat afvalverwerking ook duurder is geworden. We hadden er als raad voor kunnen kiezen om de stijging van de kosten uit een ander potje te halen, maar daar hebben we niet voor gekozen. Dat zou betekenen dat andere dingen niet door kunnen gaan.

Voor de rioolheffing geldt hetzelfde: wij als raad kiezen ervoor kostendekkend te zijn, daarmee dus een lichte stijging in het tarief. Deze heffing is bedoeld als inkomst om zaken te regelen op gebied van: (afval)water, zuivering, hemelwaterafvoer e.d.

Natuurlijk zit niemand te wachten op de dikke rekening. Wij als CDA streven naar een gezond huishoudboekje voor onze gemeente en vinden dat onze inwoners naar draagkracht hun bijdrage moeten leveren om alles in de gemeente Raalte te regelen; ook op de lange termijn. Wij willen een gemeente zijn met een hoog voorzieningenniveau. Wij hebben ingestemd met de begroting en we zijn er trots op hoe we als gemeente Raalte staan t.o.v. ander gemeenten. Wij zullen kritisch letten op de hoogte van OZB.

Kijk even na of de taxatie van uw woning reëel is. Je kunt bezwaar maken.

Kunt u deze aanslag niet betalen, neem dan contact op met de gemeente Raalte. Het nummer vindt u op het aanslagbiljet.

Wanneer doen we het goed? Welke keuzes maken we? Het is een hele puzzel kan ik u zeggen. Zo zijn we bijvoorbeeld ook nog steeds aan het puzzelen over de OZB voor sportaccommodaties en MFA’s. Komende maand staat de kadernota op het programma. Dan kijken we of we op koers liggen voor de periode 2021-2024 ook financieel gezien. Wij bepalen dan ook hoe we Raalte nog mooier en sterker kunnen maken. U bent van harte welkom om mee te praten.

 

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met me op.

Groeten,
Irene van der Vegte

Fractielid CDA Raalte

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.