Tweede Kamer (2017)

De politiek gaat te weinig over de grote vraagstukken, die er voor mensen werkelijk toe doen. Dat is een belangrijke oorzaak van de onvrede die veel mensen voelen bij de politiek van vandaag. Het politieke debat loopt vast in managementtaal, doorrekeningen en vastgeroeste standpunten. Wij willen in plaats daarvan een stevig debat over onze gedeelde waarden, de betekenis van burgerschap of rechtvaardigheid in onze samenleving.

Provinciale Staten 2015-2019

Ons verkiezingsprogramma voor de komende Provinciale Staten verkiezingen van 18 maart 2015. We hebben met veel enthousiasme aan dit programma gewerkt. Maar we worden nog enthousiaster als we dit programma concreet kunnen maken door in de komende vier jaar onze schouders er onder te zetten.

Waterschap Groot Salland (2015)

Samen leven met water, want zonder water geen samenleving. Water is essentieel voor leven. Voor inwoners, ondernemers, maar ook voor flora en fauna die in onze regio zo mooi is. Voor de toekomst van onze kinderen en de wereld waarin zij leven, voelt het CDA zich verantwoordelijk voor een goede waterbalans in onze regio. Niet te veel water, waardoor we natte voeten krijgen, maar ook niet te weinig, waardoor verdroging optreedt. Daarom dus: In balans met water.

Waterschap Reest en Wieden (2015)

Het waterschap beheert de watergangen, beken, rivieren en waterkeringen en zorgt daarmee voor voldoende en schoon water, biedt veiligheid tegen overstromingen en zoveel als mogelijk voorkomen van wateroverlast. Het waterschap zorgt, daar waar dit mogelijk is, in tijden van droogte voor voldoende wateraanvoer. Om verdroging te voorkomen wordt water waar mogelijk en noodzakelijk vastgehouden en in tijden van veel regen wordt gezorgd voor voldoende waterberging (retentie) en afvoer. Het CDA vindt het belangrijk dat het waterschap Reest en Wieden deze taken krachtig blijft aanpakken.

Europees Parlement (2014)

De kernboodschap van het verkiezingsprogramma van het CDA is: voor Nederland, voor Europa. We verdedigen Nederlandse belangen en vinden antwoorden in gemeenschappelijk verband. Dat betekent niet dat alles Europees geregeld moet worden. In tegendeel, vaak zijn oplossingen van problemen dicht bij de burger te vinden. Dat koesteren we. Maar we zien ook dat je met samenwerken vaak meer bereikt dan alleen. Dat doen we in Europa. Het Europa dat ons historisch bindt, ons economisch kansen biedt en ons mondiaal een factor van betekenis geeft. Voor het CDA is Europa dan ook een investering in een betere toekomst voor ons allen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.