Eddy van Hijum naar Staphorst

CDA lijstrekker in Overijssel, Eddy van Hijum komt maandag 16/3 naar Staphorst. In het kader van de zorg van het CDA over veel leegstaande gebouwen in Overijssel bezoekt hij de oude meubelfabriek van Talen aan de Meestersweg. In het verkiezingsprogramma maakt het CDA een speerpunt van het zoeken naar oplossingen voor deze oude panden:

<//article>

Leegstaande gebouwen doen afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit. Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor pandeigenaren om te zoeken naar een nieuwe invulling. Als dat echter redelijkerwijs niet mogelijk is, dan kan de provincie een rol spelen bij gezamenlijke initiatieven om problemen op te lossen.

<//article>

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.