18 april 2017

Verkennend onderzoek Jan Talen

Mededeling vooronderzoek J. Talen

De burgemeester heeft een vooronderzoek laten uitvoeren naar het wel of niet integer handelen van collega raadslid J. Talen. De fractievoorzitters zijn daar destijds vertrouwelijk van op de hoogte gesteld. Wanneer integriteit in het geding is, moet de burgemeester daar naar kijken en voor zover er mogelijkheden zijn, naar handelen. Wij waren niet op de hoogte van het gespreksverslag wat de aanleiding voor het onderzoek was. Hoefde ook niet, het was immers een verkennend onderzoek en zolang dat verkennend is, moet ter bescherming van betrokkene, terughoudendheid betracht worden.

Echter kwam het verkennend onderzoek in de openbaarheid en dat was reden dat de raad verder werd geïnformeerd. Het gespreksverslag wat we toen onder ogen kregen, bevatte voor ons niet of nauwelijks nieuws. Inhoudelijk was er wat ons betreft geen reden tot onderzoek. Dat de burgemeester een vooronderzoek heeft ingesteld was wel begrijpelijk omdat Jan Talen eerder al in gezelschap van Talen Recycling bij de provincie was gesignaleerd. Uiteindelijk is de conclusie ook dat geen verder onderzoek nodig is, dus is er geen reden aan te nemen dat de integriteit in het geding is geweest.

De heer J. Talen heeft de gemeente niet geïnformeerd over zijn deelname aan het gesprek. Dat is wel een belangrijk punt. De heer J. Talen werd gevraagd over zaken uit zijn periode als wethouder. Nu is hij raadslid en had op zijn minst het huidige college op de hoogte moeten stellen van zijn deelname aan een gesprek en vergezeld moeten worden iemand namens het huidige college. Het was naar aanleiding van iets wat speelde in zijn periode als wethouder over een zaak die hij zelf als wethouder heeft begeleid en nog actueel is.

Ik heb in de raad via de voorzitter de vraag aan de heer J. Talen gesteld is of hij overwogen heeft het college vooraf op de hoogte te stellen van het gesprek en zo ja, waarom dan toch besloten dit niet te doen? (Jan Talen was helaas niet aanwezig en heeft dus geen antwoord gegeven).

Jammer dat iemand dit in de publiciteit heeft gebracht, maar we zijn blij dat er geen reden is tot nader onderzoek.

Jacob Spiker

 

Klik hier voor het persbericht van de gemeente over dit onderwerp

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.