10 mei 2017

Identiteitsgebonden wonen verdeelt de maatschappij

Het CDA is tegen identiteitsgebonden wonen is en uitbreiding daarvan vinden we jammer. Het verdeelt de maatschappij, wonen doen we door elkaar en zorg kan uitstekend verleend worden in een gezamenlijk zorgcomplex. Binnen de eigen kamers is voldoende ruimte om de eigen identiteit te waarborgen. Het moet niet zo zijn dat bewoners van de ene locatie in de ogen van een deel van de gemeenschap goed zijn en bewoners van een andere locatie niet.

De Meestershof in Staphorst heeft uitbreidingsplannen. Dit past binnen de afspraken uit het coalitieakkoord en procedureel gaan we ervan uit dat het ook deugd. We gaan daarom ook niet voor de plannen liggen, maar hebben tijdens de raad van 9 mei wel een verklaring afgelegd omdat wij dit een verkeerde manier vinden om de samenleving vorm te geven. Wij staan voor een samenleving waarin iedereen met en bij elkaar kan wonen met respect voor elkaars levensopvatting, geloof enz.

Jacob Spiker, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.