18 mei 2017

Snel internet in zicht voor buitengebied

Een belangrijke wens van het CDA gaat in vervulling. Een van de speerpunten in ons verkiezingsprogramma was de aanleg van glasvezel. Dat is vervolgens ook opgenomen in het coalitieprogramma van CDA, SGP en CU en lijkt nu werkelijkheid te worden.

Een mooi bericht deze week van Rendo directeur Eddy Veenstra aan de wethouders Wim Brus (Steenwijkerland), Bert Krale (Staphorst) en Dick Visserman (Zwartewaterland). De drie CDA wethouders hebben er de afgelopen jaren hard aan getrokken om glasvezel in het buitengebied mogelijk te maken. Dit bleek nog best een lastige opgave, omdat gemeenten wel kunnen stimuleren, maar marktpartijen uiteindelijk glasvezel aan moeten leggen en aanbieden. Nu lijkt er schot in te komen en wanneer er voldoende belangstelling is van bewoners en bedrijven uit het buitengebied, kan eindelijk de schop in de grond.

Het Communicatie Infrastructuur Fond (CIF) en Netbeheerder RENDO hebben de afgelopen weken op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de aanleg van een glasvezelnetwerk in Noord West Overijssel. Het gaat om ca 6.000 adressen in het buitengebied van de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst en een gedeelte van Zwolle en Kampen. Hiermee is voor vrijwel de hele provincie Overijssel glasvezel binnen handbereik. CIF heeft eerder met COGAS een glasvezelnetwerk gebouwd in de regio Twente. Daarnaast bouwt het bedrijf momenteel ook in Salland en voert het glasvezelcampagnes in Zuid-Oost Twente en het Vechtdal. RENDO is betrokken bij glasvezelprojecten in Drenthe.

Alles op alles wordt gezet om in september met de glasvezelcampagne (vraagbundeling) te starten. Bewoners in het buitengebied kunnen zich in die periode aanmelden voor een glasvezelaansluiting. Wanneer meer dan de helft van de adressen zich aan het einde van de campagne heeft aanmeld, wordt gestart met de bouw van het glasvezelnetwerk. In de komende weken volgt meer specifieke informatie over de planning en het aanbod van de glasvezelcampagne.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.