20 juni 2017

Raad positief over nieuwe vergunning AMBC

Al jaren wordt gesproken over een nieuwe vergunning voor een motorcrossbaan voor de AMBC. Deze vergunning heeft heel wat voeten in de aarde gehad en stof doen opwaaien, letterlijk en figuurlijk.

Even terug naar het begin, we hebben na een uitvoerig onderzoek uitgesproken dat het ‘Wiede Gat’ de enige geschikte locatie in de gemeente is voor de AMBC. De AMBC blijft dus ook op het ‘Wiede Gat’. Dat is een feit waar de omwonenden niet erg blij mee zijn.

Er zijn veel gesprekken gevoerd tussen de omwonenden, AMBC en de gemeente. Soms is het niet mogelijk om het iedereen naar de zin te maken en dan zal er een besluit genomen moeten worden. Zo ook nu door de gemeenteraad in de vergadering van dinsdag 20 juni (opiniërend) en 4 juli (besluitvormend).

De AMBC zal, net als iedereen, zich aan de regels dienen te houden. Doet zij dat niet dan geeft zij anderen een stok om mee te slaan en dat is niet handig. Wij vertrouwen er dan ook op dat de AMBC met deze vergunning haar activiteiten weer kan uitoefenen. Het is een prachtige club die onze mooie gemeente sportief goed op de kaart zet. Daarnaast heeft de club veel hechte leden en veel vrijwilligers, een voorbeeld voor anderen.

Wij wensen de AMBC dan ook veel succes en plezier toe en we spreken de hoop uit dat iedereen plezier mag beleven van deze club en mocht dat niet mogelijk zijn, dat dan de overlast in ieder geval minimaal is.  Het CDA stemt van harte in met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen.

Opmerkelijk: de heer Talen van Liberaal Netwerk merkte op dat de politiek de AMBC regelmatig heeft tegengewerkt en dat de nieuwe vergunning al drie jaar eerder afgegeven had kunnen worden. CDA-woordvoerder Genevive Compagner (foto) merkte in reactie op dat het juist nodig was zorgvuldig te werk te gaan. Juist daarom is eerst uitgebreid gekeken naar alternatieve locaties en toen die er echt niet bleken te zijn, heeft de raad uitgesproken dat de ‘Het Wiede Gat’ de enige locatie was die overbleef. Dat is vervolgens ook voortdurend de insteek geweest in gesprekken met omwonenden. Dit college heeft ook de belangen en zorgen van de buren serieus genomen en de AMBC gewezen op de grenzen van de bestaande vergunning. Al met al wel een lang traject, maar nodig om tot een zorgvuldige vergunningverlening te komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.