15 maart 2018

CDA Staphorst: Adviesraad Sociaal Domein moet afspiegeling zijn van Staphorster samenleving

Adviesraad Sociaal Domein moet bezet worden door inwoners van Staphorst. Dinsdag tijdens de laatste raadsvergadering van deze bestuursperiode is stevig gediscussieerd over het aanpassen van de voorwaarden voor leden van de Adviesraad Sociaal Domein.  Eerder hebben we een verordening aangenomen waarin is opgenomen dat de adviesraad een afspiegeling moet zijn van de Staphorster samenleving, dat leden van de adviesraad woonachtig in Staphorst moeten zijn. Dat vinden we een goede voorwaarde,  want juist in een gedifferentieerde samenleving als Staphorst, is het goed dat de adviesraad de samenleving door en door kent. Daar was iedereen bij het opstellen van de verordening het over eens.

Nu bleken er zich onvoldoende geschikte kandidaten te hebben aangemeld vanuit de gemeente Staphorst en daarom werd voorgesteld ook personen van buiten Staphorst toe te laten. Ze moeten wel binding met Staphorst hebben en/of  zeer gemotiveerd/enthousiast zijn zich voor de Staphorster samenleving in te zetten. Er hebben zich inmiddels kandidaten gemeld, dat zullen ongetwijfeld goede kandidaten zijn, misschien wel met een binding met Staphorst.  Maar ook op een later moment zullen leden vervangen worden.  En natuurlijk zal iemand gemotiveerd en enthousiast zijn, maar wij willen juist een afspiegeling van de Staphorster samenleving!

Tijdens de raad heeft woordvoerder Genevive Compagner namens het CDA aangegeven de verordening nog niet te willen aanpassen en nog een extra inspanning te doen de adviesraad wel te bemensen met inwoners van Staphorst. De adviesraad kan dan gewoon alvast beginnen ondanks dat de bezetting van de gewenste 11 personen nog niet compleet is. Misschien moeten we de eisen iets bijstellen, in deze raad hoeven niet uitsluitend hoogopgeleiden te zitten. Staphorsters zijn vaak ook wat terughoudend en melden zich niet zomaar zelf aan.

Bijzonder was dat in de discussie het bijna zo leek alsof wij als CDA , met ons afwijkende standpunt fout zaten. Dat was de omgekeerde wereld. Genevive Compagner bepleitte terecht en zeker met recht, dat we vast wilden houden aan de oorspronkelijke verordening, die in september vorig jaar is aangenomen. Het college was al voor aanpassing van de verordening de werving buiten Staphorst gestart, dat was niet handig. Maar wanneer wij een voorstel krijgen om over te stemmen, mogen we er gewoon van vinden wat we willen. Tijdens een schorsing leken we hiervoor ook steun te krijgen, maar iedereen was iedereen aan het bewerken en bleek het CDA toch als enige fractie vast te houden aan een adviesraad, bestaande uit inwoners van de gemeente Staphorst.

Daar zullen we ons bij neerleggen, hoe de discussie is gegaan verdiend echter geen schoonheidsprijs. Normaal bespreken we alle onderwerpen in twee keer, eerst opiniƫrend en vervolgens twee weken later besluitvormend. Dat had nu ook gemoeten, dan is er na een opiniƫrende vergadering nog ruimte voor bezinning en kan in een volgende vergadering op een ordentelijke manier een besluit genomen worden.

Jacob Spiker, lijsttrekker CDA

Klik hier voor de argumenten van een Adviesraad Sociaal Domein, bestaande uit inwoners van de gemeente Staphorst, zoals deze gegeven zijn bij de vaststelling van de oorspronkelijke verordening in september 2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.