09 juli 2018

Afscheid Sytse de Jong

Maandag 9 juli hebben we als gemeenteraad afscheid genomen van wethouder De Jong. We hebben 12 jaar in wisselende samenstellingen deel uit gemaakt van coalities waarbij Sytse de Jong wethouder was namens de SGP, maar vooral namens de coalities en de gemeente Staphorst. Een zeer bekwaam bestuurder, wars van eigenbelang, die altijd de belangen van de Staphorster samenleving vooropstelde. De CDA-fractie heeft altijd veel waardering gehad voor wethouder De Jong en onze dank is groot voor wat hij voor onze coalities en de gemeente Staphorst heeft betekend. Hartelijk dank!

En leuk wat er na de vergadering gebeurde: twee dochters van Sytse en Grietje namen plaats achter de microfoon en gingen met elkaar in debat. En zeker niet onverdienstelijk, de opvolgers staan al klaar…zie foto.

Tijdens de raad van 9 juli heeft fractievoorzitter Jacob Spiker namens het CDA het volgende gezegd:

Na 12 jaar zullen we eraan moeten wennen dat wethouder De Jong geen deel meer uitmaakt van het college van burgemeester en wethouders van Staphorst.

Meneer De Jong, beste Sytse,

Een paar woorden die jou typeren als wethouder en als persoon, enkele zijn de afgelopen tijd al vaker genoemd:

  • Atypisch
  • Breed georiënteerd
  • Onderhoudend
  • Algemeen belang
  • Humor
  • Dienend
  • Gelovig
  • Principieel
  • Geen lijstjes bereikte resultaten

Dat laatste heb je zelf genoemd bij je afscheid voor externen in de patio. Maar dit lijstje is dan weliswaar geen overzichtje met gebouwen en parken die onder jouw verantwoordelijkheid aangelegd zijn, maar ze zijn veel belangrijker! Dit is waarom we je zo gewaardeerd hebben. Altijd dienstbaar aan je omgeving, aan de samenleving.

Maar als we een lijstje met resultaten willen maken, dan zijn er genoeg te noemen. Wat te denken van de scholen die allemaal zijn opgeknapt en er geweldig uitzien, wat te denken van de bibliotheken, geherstructureerd en toekomstbestending. Herinner me nog je vasthoudendheid dit door te zetten, toekomstbestendig maken. Wat te denken van de financiële situatie van onze gemeente: nog beter op orde dan toen je ervoor verantwoordelijk werd. In gemeenteland zijn alle wethouders financiën jaloers. En zo kunnen we een mooie lijst samenstellen.

We zullen het moeten doen zonder je droge humor, zonder de soms eenvoudige, maar rake opmerkingen, maar vooral voor de oplossingsgerichte aanpak wanneer discussies uit de hand dreigden te lopen.

Je was een wethouder van de gemeenschap, je was ook onze wethouder. Dat hebben we altijd ontzettend gewaardeerd. Over enkele onderwerpen waren we het oneens, maar ook dan ging je daar goed en respectvol mee om. Niet altijd, of vaak niet, bereid om je standpunt te herzien, vasthoudend als je was. Maar wel altijd bereid dat toe te lichten en ons te overtuigen. En als dat niet lukte, dan ging dat niet ten koste van de onderlinge verstandhouding.

Sytse, ik ben ervan overtuigd dat je 12 jaar een zeer bekwaam, maar bovenal oprechte wethouder bent geweest met altijd het belang van Staphorst voorop. Namens het CDA wil ik je daarvoor hartelijk bedanken en alle goeds en Gods zegen wensen in de toekomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.