28 juli 2018

Afvalscheiding succes!

Het experiment ‘Van afval naar grondstof’ is in Staphorst zeer geslaagd. Ten opzichte van andere gemeenten hanteren we de Staphorster variant. Waar in andere gemeenten vaak de keuze wordt gemaakt de grijze containers voor restafval geheel te vervangen door ondergrondse containers, hebben we in Staphorst een aantal ondergrondse containers op strategische plekken en kunnen de inwoners daarnaast de grijze container houden. Die wordt eens per twee maanden geleegd, veel minder dus dan de andere containers, maar dat blijkt voldoende te zijn. Het idee dat mensen beter en meer afval scheiden door hun restafval naar ondergrondse containers te laten brengen, gaat niet op. Immers, Staphorst loopt voorop met het scheiden van afval!

Inwoners waarderen het houden van de grijze container en dat willen we ook de komende jaren niet veranderen. Dus niet meer ondergrondse containers ten koste van het inleveren van de grijze restafvalcontainer. In het coalitieakkoord hebben we daarom opgenomen dat de huidige vorm van afvalinzameling continueren (pagina 21).

De inwoners van Staphorst hebben in 2017 samen ruim 87% grondstoffen, zoals pmd, gft en papier gescheiden aangeboden. Dat is wederom meer dan het voorgaande jaar. De hoeveelheid restafval in de gemeente Staphorst is vorig jaar verder verminderd van 58 kg naar 56 kg. Dat ligt ruim onder het landelijke gemiddelde van 159 kg bij vergelijkbare gemeenten. Het streven voor 2025 is maximaal 30 kg per inwoner per jaar. Daarnaast zorgden de inwoners voor een kleine stijging van het afvalscheidingspercentage. Van 86% in 2016 naar 87% in 2017. Landelijk vergelijkbare gemeenten hebben een afscheidingspercentage van 67%. In 2017 werd in gemeente Staphorst per inwoner ruim 184 kg gft en 30 kg pmd gescheiden ingezameld. Daarmee is de landelijke doelstelling van 75% grondstoffenscheiding in 2020 nu al gehaald!

https://www.staphorst.nl/inwoners/actuele-berichten_42822/item/goede-resultaten-bij-afvalscheiding_173122.html

Coalitieakkoord

CDA bijdrage mei 2015 afval inzamelen fase 2

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.