27 oktober 2021

Algemene Beschouwingen CDA Staphorst begroting 2022

Dinsdagavond 26 oktober hebben wij tijdens de Algemene Beschouwingen onze visie gegeven over 2022. Hieronder onze speerpunten in het kort. 

Inleiding
Wereldwijd zijn mensen bang en vrezen voor de toekomst. Er zijn zorgen om het klimaat en hoe gaat het verder met corona.
Vroeger hoorde je bij een groep, bij een zuil. Daar voelde je je geborgen, daar haalde je de normen en waarden vandaan. Nu dat is weggevallen, komt er plaats vrij voor andere groepen om je bij aan te sluiten. Groepen die je angst juist groter maken. Afzetten tegen buitenlanders, omdat je bang bent dat je baan vervalt of je geen huis kunt krijgen. Afzetten tegen het bestaan van corona, omdat je bang bent voor globalisering, voor het niet meer kunnen doorgronden van de politiek. Afzetten tegen reformatorische mensen, afzetten tegen Staphorst, omdat wij hier andere normen en waarden hebben dan de randstedeling.
Angst. Het gevoel van beklemming, vrees, onveiligheid of onzekerheid.
Veel mensen horen hier nog wel bij een groep, een kerk, waar ze zich gehoord en geborgen voelen. Daardoor hebben wij hier een maatschappij die naar elkaar omkijkt, een maatschappij van noaberschap.
Dat vraagt wel inzet van inwoners, dat vraagt verantwoordelijkheid van ieder persoonlijk.
Maar dat vraagt ook inzet van de gemeentelijke overheid. Wij moeten zorgen dat het vertrouwen blijft bestaan in de overheid. Dat kan door kleinschaligheid, door voorzieningen op peil te houden en door de democratie vanuit de samenleving te laten beginnen. Daar willen wij ons als CDA het komend jaar voor inzetten.

Die verantwoordelijkheid willen wij ook vragen van iedere inwoners van Staphorst in deze coronacrisis. Laat je vaccineren. Doe het voor jezelf, maar doe het vooral uit naastenliefde. 1 Johannes 4 zegt daarover: “De liefde laat geen ruimte voor angst.”

Hogere lastendruk inwoners
We zien dat veel producten duurder worden. De energieprijzen stijgen. Benzinekosten gaan omhoog en ook in de supermarkt zijn we meer kwijt. Kortom, de consument wordt geraakt in de portemonnee. De landelijke overheid heeft een eerste maatregel aangekondigd door de energiebelasting te verlagen. Vooral voor de mensen die het nodig hebben, voor wie een stijging als die we nu meemaken niet op kunnen brengen, is dat goed nieuws.
Wij zien het als onze plicht om ook als gemeentelijke overheid te onderzoeken waar wij onze inwoners kunnen helpen. Daarom stellen wij voor om de OZB verhoging met 11,5% niet door te laten gaan. En wij stellen voor om de afvalstoffenheffing die met 11% verhoogd zou worden ook niet door te laten gaan.

Woningnood
Een van de grootste maatschappelijke problemen van deze tijd is de wooncrisis. Daarom moeten we als gemeente inzetten op woningbouw. Wij zijn blij dat er zowel in IJhorst, Rouveen als Staphorst binnen korte tijd zicht is op deze woningbouw. Maar wij vinden tegelijkertijd ook dat we als gemeente al verder vooruit moeten kijken. We hebben afgelopen jaren gezien hoe lang het duurt van een plan tot aan daadwerkelijk bouwen van woningen. Dan kunnen we niet nu afwachten tot het volgende plan vol is gebouwd en dan eens gaan nadenken over het volgende plan. Nee, we moeten nu al bezig met het volgende woningbouwplan in Staphorst, in Rouveen en in IJhorst. Het is belangrijk dat ook in de nieuwe wijken een percentage voor sociale woningbouw bestemd wordt. Om zo spreiding door de hele gemeente te bevorderen.

Uitbreiden bedrijventerrein
De ondernemendheid zit de Staphorster in het bloed. Er heerst veel bedrijvigheid. Maar als we niet uitkijken zetten we hier als overheid een rem op. Want voor de bedrijventerreinen geldt hetzelfde als voor de woningen. Er is grote behoefte aan, ondernemers willen uitbreiden maar kunnen nu niet. De schaarste aan beschikbare grond zit hen in de weg. Wij willen daarom het college oproepen om hier wel zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan. Willen we immers meer woningen bouwen, laten we dan ook zorgen voor de werkgelegenheid.

Sterke organisatie
Een sterke organisatie is van groot belang om de zelfstandigheid van onze gemeente te waarborgen. Hier hebben wij wel zorgen over. Wij hebben al eerder opgeroepen tot minder inhuur. Bekijk de drie beleidsplannen die nu opgesteld moeten worden voor 20.000 euro per plan aan inhuur creatiever. Maak bijvoorbeeld gebruik van de kennis die we samen hebben in onze dorpen.

Reestmond
Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner zich kan ontplooien in een betaalde baan. Ook degenen die in een gewone werkomgeving niet aan de slag kunnen door medische of sociale beperkingen. Daarvoor maken we al jarenlang gebruik van werkvoorzieningsschap Reestmond. We nemen zelfs deel in deze gemeenschappelijke regeling samen met Meppel en Westerveld. Jarenlang bracht Reestmond meer op dan het kostte. Maar dit is al een tijdlang gekeerd. Elk jaar moeten we nu meer geld bijstorten naar Reestmond. Daarbij komt dat een gemeenschappelijke regeling veel tijd kost van ambtenaren en wethouders, terwijl uiteindelijk Meppel de zeggenschap heeft als grootste speler. Wij willen daarom onderzoeken wat de kosten en wat de baten zijn als we uit Reestmond stappen als gemeente Staphorst. Een belangrijke voorwaarde daarbij is wel dat het welzijn van de betrokken medewerkers voorop staat.

Voor de gehele tekst, klik op de button hieronder:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.