02 april 2020

Blijven lobbyen voor verbetering buslijn 40!

Busvervoerder Keolis heeft de wensen van Staphorst voor verbetering van Lijn 40 naast zich neergelegd. De provincies gaan over het openbaar vervoer, maar gemeenten kunnen jaarlijks wel hun wensen indienen. Gezien de reactie van Keolos lijkt dat een wassen neus: ‘we hebben uw wensen bekeken maar kunnen deze helaas niet inpassen…’ Zal het antwoord volgend jaar anders zijn? De reden waarom een halte op een bedrijventerrein niet wenselijk is voor de busmaatschappij is ronduit belachelijk: op een bedrijventerrein stappen vooral stagiaires en studenten met een OV studentenkaart uit. Ja, die brengen misschien niet het meeste geld in het laatje, maar is wel een belangrijke doelgroep voor de bus. Slecht argument Keolis!

De CDA fractie heeft ook geopperd te kijken naar de verdeling van de verschillende bushaltes. Nu zijn er veel haltes op dichte afstand van elkaar, door enkele te schrappen komt er ruimte (tijd) voor een extra halte op of dicht in de buurt van een bedrijventerrein. Op vragen van het CDA op dit punt gaf de wethouder aan het anders verdelen van de haltes niet ingebracht te hebben, volgens hem levert dit amper tijd op. Dat is echter maar de vraag. Door goed te kijken naar de route, is er wel degelijk tijdwinst te halen waardoor beter op de behoeftes kan worden ingespeeld. Dit had in elk geval bij Keolis op de agenda gezet moeten worden.

Desgevraagd geven enkele busreizende jongeren aan dat de bus nu wel erg vaak en kort achter elkaar stopt. Daar kunnen best enkele haltes uit waardoor er tijd vrijkomt om de route uit te breiden richting industrieterreinen. Ze noemen als voorbeeld de Oude Rijksweg maar ook Bergerslag waar 2 haltes dicht op elkaar staan en ook nog één dicht daarbij aan de Hogeweg.

Het CDA heeft eerder gepleit voor snellere en slimmere openbaarvervoer verbindingen met onder meer een betere aansluiting van bus op trein en een betere verdeling bushaltes waarbij bussen ook reizigers brengen en halen op bedrijventerreinen. De jongerenraad heeft ook nadrukkelijk aandacht gevraagd voor verbetering van lijn 40 in Staphorst en daarvoor een behoefte onderzoek gedaan. Het CDA heeft in maart 2019 ook met reizigers en instanties gesproken over wensen en behoeften. Verschillende ondernemers benadrukten het belang van een bushalte op het bedrijventerrein en een goede aansluiting van de bus op de trein. Opmerkelijk was dat iedereen onafhankelijk van elkaar het erg belangrijk te vinden dat bussen eerder moeten vertrekken en net iets langer door moeten rijden. Studenten en personeel kunnen dan wel op tijd op hun stageplek of werk komen. En het ontlast de overvolle bussen in de spits.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.