03 juli 2018

CDA inbreng in coalitieakkoord

Dinsdag 3 juli is tijdens de raadsvergadering het nieuwe coalitieakkoord van SGP, CU en CDA gepresenteerd. Onderstaand de bijdrage van fractievoorzitter Jacob Spiker namens het CDA:

Een droomakkoord met mooie parels, zo opende een voormalig fractievoorzitter 4 jaar geleden de bespreking over het toenmalige coalitieakkoord. Hebben we nu ook een droomakkoord? Vond het toen ook grote woorden en dat geldt voor nu ook. Maar er staan wel mooie dingen in! En met de samenstelling van de huidige raad is een hoofdlijnenakkoord zoals dat nu voor ligt, een prima stijl. En als we dit akkoord vergelijken met dat van verschillende andere gemeenten, dan zijn er wel mindere akkoorden. En als we kijken naar de inhoud, dan staan er mooie uitdagingen in waar het nieuwe college mee aan de slag kan. Het is een mooi coalitieakkoord!

We hebben er wel de tijd voor genomen en was dat nodig? Wellicht had het iets sneller gekund, maar niet heel veel. Veel tijd is aan de voorkant gebruikt om te zoeken naar partijen die een coalitie met elkaar wilden vormen en om vertrouwen in elkaar te krijgen, een periode van snuffelen en proeven waar de verschillen en de overeenkomsten lagen.

Op 22 mei hebben we daarover in de raad uitleg gegeven en verantwoording afgelegd met het presenteren van een intentieverklaring. We hebben toen ook gezegd vooruit te kijken en er vertrouwen in te hebben dat we met deze drie partijen tot een akkoord zouden kunnen komen. Terugkijkend kunnen we concluderen dat de weken voor 22 mei een goede investering in elkaar is geweest, waardoor we elkaar inhoudelijk tijdens de onderhandelingen konden vinden.

We hadden vooraf gezegd dat we gewenst en herkenbaar willen zijn. We hebben gemerkt dat we verschillende partijen zijn, maar ook dat er op een aantal gebieden overeenkomsten zijn en dat we elkaar het nodige gunnen. Daardoor ligt er nu een coalitieakkoord van SGP, CU en CDA, waarin van alle drie partijen een aantal herkenbare punten zijn opgenomen. Er spreekt ook respect uit voor elkaar, voor de samenleving en voor de gemeenteraad.

Een akkoord op hoofdlijnen dwingt het college met goede voorstellen naar de raad te komen. Voorstellen waarbij ook keuzes mogelijk zijn. Het uiteindelijke debat daarover vindt dan in de raad, plaats.

Wanneer we het over de herkenbaarheid van het CDA hebben, zijn we blij dat de speerpunten waarmee we de verkiezingen zijn ingegaan, een plek in het akkoord hebben gekregen. Ik noem ruimte voor bedrijven, het opstellen van nieuw sportbeleid, het met Staatsbosbeheer ontwikkelen van de Zwarte Dennen tot een aantrekkelijk recreatiegebied, integratiebeleid, en het herzien regelgeving op RO gebied. Regels die niet nodig zijn of weinig toevoegen moeten vervallen, in het bijzonder dringen we erfinrichtingsplannen en uitgebreide rapportages terug, hebben we afgesproken.

Er zal straks een nieuw college geïnstalleerd worden. Ook in de portefeuilleverdeling zien we een stukje herkenbaarheid terug. We zijn tevreden met de portefeuille voor onze wethouder Bert Krale. Herkenbare onderwerpen die passen bij deze wethouder en bij onze partij. Dat geldt ook voor de heren Mulder, Mussche en de burgemeester, ook zij krijgen een portefeuille die bij ze past.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.