13 november 2019

Geen daadkracht en visie in de begroting

De begroting van de gemeente Staphorst is vastgesteld. Alleen door de coalitiepartijen SGP en CU. Wij hebben als CDA tegen deze begroting gestemd. Omdat in deze begroting verkeerde keuzes worden gemaakt. De rekening van het tekort dat is ontstaan wordt bij de burger neergelegd. Dat is de wereld op z’n kop. Gaat het minder, dan ga je eerst bezuinigen. Taken die niet per se hoeven, moeten geschrapt worden. Maar wat stelt het college in deze begroting voor? Precies het tegenovergestelde: we gaan meer mensen aannemen. Bijna 12 fte’s extra worden er in 2020 aangenomen.
Staphorst zit momenteel in zwaar weer: een bestuurlijke crisis en een financiële crisis. Dan is er in ieder geval een goede visie nodig hoe we uit deze crisis gaan komen. En dat ontbreekt helaas in deze begroting. Wij vinden dat we terug naar de basis moeten: terug naar de kerntaak waar een gemeente voor is. Zonder allerlei poespas. Dat betekent een minder grote formatie en geen OZB-verhoging. Daarom konden we helaas niet met deze begroting instemmen.

Klik hieronder op de wijzigingsvoorstellen van de CDA fractie:

Amendement 2020

Amendement 2021-2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.