01 augustus 2018

Handhaving is primair een taak van de politie

Handhaving moet een taak van de politie zijn! Amsterdam vraagt extra agenten en handhavers. Dat willen alle gemeenten wel, al is het niet onredelijk dat de bezetting in Amsterdam hoger is dan in de gemiddelde plattelandsgemeente. De roep om meer blauw op straat horen we echter al jaren. Nieuwe technologieën hebben het politiewerk echter wel veranderd. Centraal kan door slimme contactmethodes met dienstauto’s en camera’s effectief met de beschikbare eenheden omgegaan worden.  

Maar de overheid heeft de handhaving- en controle wel erg onoverzichtelijk gemaakt. Zo’n dertig jaar geleden had de politiepost in Staphorst bijna net zoveel agenten als nu de hele regio. Nu moet de gemeente het doen met drie wijkagenten. De vergelijking gaat niet helemaal op omdat er regionaal volop samengewerkt wordt en daar waar nodig, extra inzet mogelijk is. Bezuinigingen en efficiencyslagen hebben echter wel geleid tot een onoverzichtelijk landschap. Vaak horen we: dit is geen taak van de politie. Voor parkeerbeheer en andere ‘kleine’ controles moeten gemeenten BOA’s inzetten. Voor milieuovertredingen gaat een handhaver milieu op pad en zo is er voor iedere overtreding wel een handhavingambtenaar.

Alle bezuinigingsmaatregelen hebben echter niets opgeleverd! We hebben nu een Nationale Politie, maar daar waar op politietaken is bezuinigd, werden bij lokale overheden en via regionale samenwerkingsverbanden, weer nieuwe diensten opgetuigd. Kortom het geld wordt nog steeds, en waarschijnlijk nog meer, uitgegeven, maar vooral niet effectief.

Beter is om alle handhavingdiensten onder te brengen bij de politie. Geef de hele buitendienst een uniform en laat iedereen door de politie aangestuurd worden. Daarmee voorkomen we dat de politie bij structurele overtredingen naar gemeenten wijst en zegt dat het geen taak van de politie is. Alles onder de politievlag, daarmee komt er vanzelf meer blauw op straat en sparen we als totale overheid flink wat geld uit. Dat kan dan weer gebruikt kan worden voor versterking van de criminaliteitbestrijding en krijgt Amsterdam de versterking waar ze om vraagt.

In het coalitieakkoord van Staphorst hebben we daar een ogenschijnlijk weinig zeggende tekst over opgenomen, want daar gaan we als kleine gemeente niet over? Maar dat is niet correct, een gemeente kan en mag prioriteiten stellen! En ergens moet de roep om verandering beginnen…

Jacob Spiker

Coalitieakkoord pagina 8: Ambitie veiligheidsbeleving: handhaving is primair een taak van de politie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.