11 januari 2018

Jacob Spiker, Met elkaar

We naderen het einde van de bestuursperiode 2014-2018. Een periode waarin enkele probleemdossiers met enige regelmaat het nieuws beheersten. Maar vooral een periode dat veel mooie dingen gerealiseerd zijn voor u als inwoner. Zoals het opknappen van verschillende sportaccommodaties, het niet verder verhogen van de huurprijzen voor de sportclubs, het aanleggen van een fietspad langs de Achthoevenweg tot aan de Stovonde, verbreden van Geezenland, nieuwe werkwijze voor het verlenen van vergunningen (EPOS), het terugdringen van restafval met behoud van de grijze container enz. Ook zijn een aantal belangrijke onderwerpen in voorbereiding of al in uitvoering maar nog niet afgerond zoals het activiteitenterrein in Rouveen en een fietspad langs de Kanlaan. En wat te denken van een glasvezelnetwerk in het buitengebied en langs de streek (op moment van schrijven is het nog spannend of de benodigde 50% van de aansluitingen wordt gehaald).

De komende periode zullen we ons in toenemende mate richten op de verkiezingen van 21 maart 2018. Ik ben zeer tevreden met onze kandidatenlijst, met vertrouwde ervaren kandidaten, nieuwe enthousiaste volgers en lager op de lijst een aantal vertrouwde CDA’ers die als betrokken leden samen een herkenbare lijst vormen. Voor mezelf geldt dat ik voor de derde keer de CDA lijst mag aanvoeren en dat doe ik met veel plezier en enthousiasme. Ik heb er zin in nog een periode door te gaan en dat heeft voor een belangrijk deel te maken met het team om me heen. Met fractie, wethouder en schaduwfractie hebben we de afgelopen jaren als een echt team gefunctioneerd. Daar wil ik graag mee verder en met elkaar bouwen aan een nog sterker CDA aan kop van de lokale politiek.

Ons programma krijgt de titel ‘Met Elkaar’. Niet een ontzettend spannende titel, maar het geeft exact weer hoe het programma tot stand is gekomen, hoe we als fractie en wethouder opereren en hoe we vinden dat de samenleving er uit moet zien. Wij staan voor een samenleving waar we met z’n allen deel van uit maken. Waar mensen met verschillende achtergronden en verschillende meningen naast en door elkaar kunnen leven.  Juist dan ontstaat respect voor elkaar en elkaars standpunten. Met Elkaar!

Jacob Spiker, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.