08 maart 2020

Legaliseren vakantiewoningen verkeerd besluit

De overheid moet betrouwbaar zijn. Iedere inwoner of ondernemer moet erop kunnen vertrouwen dat hij dezelfde rechten en plichten heeft als de buurman. Wat bij de ene inwoner niet wordt toegestaan, moet de overheid ook bij de andere niet toestaan. Bouwt de één een illegale schuur of woning, dan moet dat op dezelfde wijze worden behandeld als bij de ander.
Maar in het dossier ‘Recreatiechalets Europarcs aan de Veldhuisweg in IJhorst’ lijkt het wel of er met een andere maat wordt gemeten. Twee recreatiechalets zijn illegaal – zonder vergunning – gebouwd, en het college wil deze woningen nu toch legaliseren. Ondanks dat ze niet voldoen aan beleid en regelgeving. Het college zegt dit als volgt: “Samengevat kan gesteld worden dat het legaliseren van de twee 10-persoons recreatiechalets niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.” Dus wanneer men iets illegaals bouwt, wat niet volgens de geldende regels is, dan kan achteraf altijd nog gesteld worden dat het toch voldoet aan een goede ruimtelijke ordening.
Maar wat is een goede ruimtelijke ordening? Heeft dat misschien te maken met het nieuwe plan dat de initiatiefnemer heeft om grote recreatiewoningen rondom deze woningen te zetten? Dan worden deze woningen gelinkt aan plannen die nog niet vergund zijn en die zelfs momenteel helemaal niet voldoen aan het beleid van onze gemeente. Daarnaast is het heel bijzonder dat in dit nieuwe plan plattelandswoningen met een schuin dak moeten komen die passen in het landschap. De twee chalets die nu illegaal zijn gebouwd lijken in de verste verte niet op ‘plattelandswoningen’. Maar schijnbaar is dit toch ook een goede ruimtelijke ordening. 
Al met al wordt er op een subjectief criterium ‘een goede ruimtelijke ordening’ gesteld dat deze woningen gelegaliseerd kunnen worden. Terwijl deze woningen niet voldoen aan regelgeving. Met andere woorden, wanneer iemand nu een vergunning zou aanvragen voor dergelijke woningen, dan zou de vergunning worden afgewezen. Dit is meten met twee maten. Een betrouwbare overheid zou deze woningen niet legaliseren!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.