14 november 2018

Privacywet kost een vermogen!

De AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de privacywet) kost een vermogen. Overheden en Publieke organisaties als zorg- en onderwijsinstellingen zijn verplicht een ‘Functionaris voor Gegevensbescherming’ aan te stellen. Tijdens de algemene beschouwingen heb ik een bedrag van 100 miljoen euro genoemd, wat het de Nederlandse overheid kost wanneer alle gemeenten de norm aanhouden die in onze begroting is opgenomen. Maar het is nog veel meer. Als alle publieke instellingen één fulltime functionaris aannemen, kost dat al 200 miljoen. Wanneer dat meer fte’s per gemeente of zorginstelling zijn, wordt het een veelvoud van dit bedrag. Detacheringsbureaus spinnen er garen bij en zullen niet nalaten de noodzaak van extra personele inzet te adviseren. De wet is echter niet bedoeld om extra banen te creëren. Natuurlijk is het belangrijk correct om te gaan met privacy- en persoonsgegevens, maar we moeten niet doorslaan. De beveiliging van systemen moet op orde zijn, archivering van gegevens is erg belangrijk en van belang is dat processen goed ingericht zijn. Dat kost niet meer tijd, maar meer discipline. Het moet een Way of Life worden, bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

De gemeente Staphorst heeft voor 2019 drie fte's begroot en daarna nog één meer. Wij zijn niet overtuigd van deze enorme inzet voor de AVG en hebben het college opgedragen hier nog eens goed naar te kijken en dit eerst met een gemotiveerd voorstel aan de raad voor te leggen.

Jacob Spiker

Amendement
Algemene beschouwingen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.